Valg af gravsted

Det rette valg af gravsted

Vi tilbyder 4 forskellige typer gravsteder, som hver har sine egne muligheder, men nogle af dem har også visse begrænsninger, som man bør orientere sig om.
Kontakt gerne graveren for at få hjælp til valg af gravsted, så vi kan sikre os, at man finder ro i det, man har valgt.
 

Traditionelt kistegravsted – For de efterladte, som ønsker god plads på et helt klassisk gravsted, hvor man har mulighed for at anlægge det efter egne ønsker. Denne størrelse har typisk plads til 1 kiste eller 6 urner pr. plads og kan sættes sammen med flere kistepladser, hvis pladsen tillader det.

Urnegravsted (ca. 1x1m) – Det er kort sagt en lille version af et kistegravsted med plads til 4 urner. Dette betyder også, at man selvfølgelig skal vælge de mindre planter og dværgsorter. Der er få nuværende gravsteder, som har valgt for store planter, som de har fået lov at beholde, men ellers bedes man vælge planter, som ikke bliver højere end de høje baghække i urnehaven. Betaler man for vedligehold af gravstedet, vil disse planter også klippes/beskæres herefter.

Plænegravsted – Et gravsted, hvor gravstenen skal være en flad plænesten, som ligger i niveau med græsset. Har man granitvaser skal disse også ligge i niveau med græsset. Denne type kan holde op til 6 urner. Man kan vælge dette gravsted, hvis man ønsker det simple udtryk, da det kun er tilladt at sætte blomster, som kan være i vaserne af hensyn til græsklipning.
Det er ikke tilladt at sætte potteplanter, figurer, sten eller andre ting, som ikke kan være i vaserne.
Dog er juletiden og mærkedage (fødselsdato/dødsdato) undtaget, og pynt vil blive fjernet efterfølgende.
Da vi har meget begrænset plads, som er udlagt til plænegravsteder, så er det en god idé at overveje, om man hellere ønsker en anden gravstedstype, da denne har sine begrænsninger.

Fællesgraven – Den lille plæne ved siden af kirkens våbenhus. Dette er den mest simple løsning, hvis man ikke ønsker eget gravsted.
 

Ved alle typer gravsteder skal kirkegårdens vedtægter følges.

Meget store monumenter/mindesten og stor fast beplantning (især træer) på gravsteder skal godkendes af graveren før etablering for at sikre kirkegårdens udtryk i harmoni med kirken og kirkegårdens omgivelser.

Invasive planter (fx hybenrose) og aggressive planter (fx akeleje) er ikke tilladt. Findes disse allerede på kirkegården, så er det noget, vi allerede er opmærksomme på og prøver at komme til livs. Til gengæld ser vi meget gerne, at man går på opdagelse i Danmarks hjemmehørende planter, når man skal vælge beplantning til et gravsted, da dette vil bidrage til en bæredygtig og miljøvenlig Grøn Kirkegård.