1900-tallet

Det sidste århundrede har mest bidraget til kirken med tekniske ting. Der blev lagt varme ind og elektrisk lys. I dag begriber vi ikke, at man kunne undvære de ting i de foregående 800 år.

Det første orgel kom også o. år 1900. Den syvarmede lysestage på alteret blev skænket til kirken i 1924.

I 1963-65 blev kirken gennemrestaureret. Gulvlagene blev undersøgt, og mange detaljer fra kirkens århundredgamle historie dukkede frem. Kalkmalerierne blev restaureret, og et par hidtil ukendte blev som nævnt fremdraget og aftrukket. Efter restaureringen fik kirken nye vinduer, stolestader og orgel, og alt inventar blev malet i lyse farver, der kunne harmonere med de gamle kalkmalerier.

De to messehagler blev skænket kirken af givere her fra sognet, den røde i 1965 og den grønne, som er tegnet af Bodil Kaalund, i 1985.

Her ses kirkens tredje messehagel, den hvide.

Det seneste større arbejde på kirken var i 1989, hvor det grå cementlag fra 1864 blev fjernet, så Jørlunde Kirke nu atter står hvid og rød som i sine unge dage.