1800 tallet

Fra begyndelsen af dette århundrede stammer salmenummertavlerne, et vidnesbyrd om de nye tider: Nu har de fleste i sognet lært at læse, og de har råd til at købe sig en salmebog.

I de næste årtier anskaffes dåbskanden af tin og prædikestolen, og efter krigene i 1848 og 64 opsattes mindetavlen over de faldne her fra sognet.

Men det, der i dag især præger kirken af 1800-tallets arbejder, er fremdragningen og opmalingen af de gamle romanske kalkmalerier. De blev som nævnt fundet 1864 og havde da stået gemt under hvidtekalken i 500 år.

Ved samme lejlighed blev kirken udvendig pudset med et tykt lag cement - den tids "smarte" materiale.