1500-tallet

I 1510 blev der i skibets vestfag malet en række dommedagsbilleder, som nu er forsvundne. Øverst på væggene: De syv Dødssynder: Overmod, Vrede, Livslede, Gerrighed, Misundelse, Frådseri og Løsagtighed. Nedenunder var malet de helvedsstraffe, der svarede til.

På nordvæggen, øst for vinduet, var malet en smuk Sct. Peter, der lukker de salige ind i Himlen. På hvælvet ovenover må have været malet Kristus som Verdensdommer og nok også flere af de dommedagsskildringer, hvis uhygge senmiddelalderen svælgede i.

Tre af dødssynderne og Sct. Peter er nu aftrukket og kan ses i Nationalmuseets udstilling på Spøttrup slot.