Jørlunde Kirkes historie

Tag et dyk ned i Jørlunde Kirkes imponerende historie. De følgende sider er hovedsageligt skrevet af tidligere sognepræst, Ingrid Schrøder-Hansen, der var sognepræst i Jørlunde fra 1978 til 1999. Desuden har nuværende sognepræst Dorte Dideriksen og arkivar Jørgen Bager bidraget med tekster.

Den ældste Jørlunde Kirke

Størstedelen af vores nuværende kirke er bygget i begyndelsen af 1100-tallet, men Jørlunde Kirkes historie går helt tilbage til 1000-tallet: Ved kirkens store restaurering i 1964 fandt man stolpehuller efter en trækirke på stedet. Stolperne målte ca. 45 cm i diameter - alt for tykke til vægstolper. Det har snarere været tagbærende stolper; så Jørlundes første kirke kan have været treskibet og næsten lige så bred som den nuværende kirke. Glasskår under det ældste gulvlag fortæller, at trækirken havde glasvinduer (en uhørt luksus på den tid), og en mængde trækul røber, hvad det endte med: Trækirken brændte, og man tog da den store beslutning at opføre en kirke af sten på den indviede grund på kirkebakken.