Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og foregår normalt i Jørlunde Sognehus fra kl. 18:00. Dele af møderne kan blive lukket pga. personfølsomt indhold, behandling af tilbud, kontraktforhandlinger og lignende.

   Menighedsråd kalender