2000-tallet

I oktober 2000 blev vort nye årtusinde repræsenteret med en gave til kirken: En model af skoleskibet Danmark, skænket af O.P. Nielsen, på gården Dildal.

Noget af det første der blev fjernet i forbindelse med klargøringen til den indvendige restaurering af kirken i 2004 var de gamle elkabler af bly. Af kirkens arkiv fremgår det, at Jørlunde Kirke fik elektrisk belysning i 1923, og i den forbindelse blev der indlagt el i blykabler.

Installationen blev dengang udført af elektricitetsværksbestyrer og autoriseret installatør, Valdemar Hansen, Slangerup. Prisen var 835 kr., der næsten svarede til en faglært arbejders årsløn. Det var en stor udgift for sognekassen.

Elværket i Slangerup forsynede Jørlunde med strøm og eksisterede indtil midten af 1930’rne, hvor det blev opkøbt af NESA.

Under restaureringen i 2004 blev store dele af inventaret opbevaret i et lagerhotel. Imidlertid udbrød der i lageret en alvorlig brand, der blandt andet ødelagde orgelpiberne til det gamle orgel, sidefløjene til alteret, modellen af skoleskibet Danmark, himlen over prædikestolen og andre genstande.

Alterfløjene måtte skæres på ny fra tegninger og fotos, mens ”himlen” ikke blev genskabt efter branden. Den ses dog på denne tegning fra 1895. Læg ligeledes mærke til gulvets daværende mønster og kakkelovnen, der nok har trukket menigheden frem mod alteret på kolde dage.

Kaptajn O.P. Nielsen fik en fynsk modelbygger til at bygge en helt ny model i fremragende kvalitet. Den nye model er hængt op længere fremme i kirkerummet end den oprindelige.

Kirken havde længe manglet en flagstang, der omsider kom til i 2017.

De 6 forskellige slags tegltag blev udskiftet i 2020, da de var slidt meget tynde efter årtiers og århundredes regn og hagl. De bedste tegl er gemt og skal bruges til at renovere kirkemuren med.