1100-talle

Stenkirken blev bygget af frådsten (kildekalk), og den har formentlig fra begyndelsen stået pudset og kalket ligesom nu.

Det eneste synlige stykke frådsten er det halvrunde trin, der ligger ved døren fra koret til sakristiet. Stenens form tyder på, at den tidligere har siddet som tympanon (døroverligger), f.eks. over syddøren, som nu er tilmuret.

Da den romanske kirkebygning stod færdig først i 1100-tallet, bestod den af kirkens nuværende skib og korets vestlige del.  Mod øst rundede en apsis sig omkring alteret. Et af de små romanske vinduer er stadig bevaret på korets nordvæg.

Kirkens gulv fulgte bakkens skråning, så alteret stod øverst på kirkebakkens top, synligt for alle nede i kirken. I vestenden lå gulvet ca. 1 m lavere end nu.