Bryllup

Vielse


I skal aftale tidspunktet for jeres bryllup med kirkens præst. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Henvend jer til præsten, hvis I vil vide, om I opfylder kravet om tilknytning til kirken. I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem.

Prøvelsesattest

Før vielsen skal I have en prøvelsesattest fra kommunen, som skal afleveres til præsten. I skal udfylde en ægteskabserklæring til kommunen på borger.dk for at få prøvelsesattesten. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Nyt navn?

Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I selv ansøge om det på borger.dk. I kan som hovedregel få hinandens mellem- og efternavne. Indtil tre måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring.

Vidner

Vielsen har juridisk gyldighed. Derfor skal der være to vidner til stede under vielsen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. 

Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen, der for Jørlunde sogn føres af kordegn i Slangerup kirke, Jannie Linnegaard, der kan kontaktes på joerlunde.sogn@km.dk


Samtale med præsten

Før brylluppet har I en samtale med præsten. Her aftaler I blandt andet salmerne til jeres bryllup.


 
Fotografering


 Det er naturligt at i gerne vil have nogle gode minder fra dagen, men vi har lidt regler vi godt vil have i følger.

For at fokus kan forblive på den kirkelige handlig, har menighedsrådet fastlagt et par retningslinjer:

    • Nøjes med at fotografere, når dagens hovedpersoner kommer ind og går ud af kirken, og bliv på din plads når du gør det.
    • Efter handlingen vil I have mulighed for at tage billeder inde i kirken
    • Lad være med at bruge blitz
    • Hvis du har spørgsmål eller specielle ønsker, så kontakt kirketjener Gunhild Fjord på telefon 20265675