Kirkegården

Jørlunde Kirkegård – den lille kirkegård med de store visioner!

Velkommen til Jørlunde Kirkegård

På vores gamle, lille kirkegård er der mulighed for både at mindes vores mistede og glædes over livets start i vores Dåbslund. Vi har plads til ro, refleksion, sorg og bearbejdelse, men også liv og glæde.

Jørlunde Kirkegård er under udvikling, og i 2021 tog vi et af de første synlige skridt ved at få vores flotte naturstens-skulptur af en døbefont i Dåbslunden i kirkegårdens sydvesthjørne. Dåbslunden skal udvides mod øst, og der skal foretages flere ændringer undervejs. Det er ikke en pludselig ændring, da der er gravsteder på arealet, men der vil ikke blive oprettet nye gravsteder i området, og stierne bliver løbende omlagt til græs.

I starten af 2022 blev Jørlunde Kirkegård registreret Grøn Kirkegård, da vi lever op til en række krav, som er sat for at vi kan gøre vores del for en bedre, grønnere og mere bæredygtig fremtid. Der er masser af yderligere delmål at tage fat i, og dem arbejder vi på at føre ud i livet.

 

Vores lille graverhold:

Graver Katrine Nielsen
Katrine startede som graver på Jørlunde Kirkegård i februar 2021. Hun er uddannet anlægsgartner på Roskilde Tekniske Skole og var elev i Karlebo Sogn i hele sin læretid. Hun har dermed formet sin uddannelse, så den er tilpasset arbejdet på en kirkegård. Efter Katrine fik sit svendebrev, har hun siden fået erfaring både i et privat anlægsgartnerfirma og på en kommunal kirkegård på Amager. Hun brænder dog for de traditionelle kirkegårde og føler endelig, hun landet et sted, hvor hun rigtigt kan "slå rødder″.

Gravermedhjælper Rune Sommer
Rune startede som gravermedhjælper på Jørlunde Kirkegård i april 2023 og kom med erfaring fra forskellige andre kirkegårde. Rune er ansat på deltid og er at finde på kirkegården mandag til torsdag.