Kalkmalerierne

Hvideslægten har stået for bygningen af mange andre sjællandske kirker, og den malergruppe, der udsmykkede Jørlunde Kirke med kalkmalerier i 1100- tallets midte, kaldes dels Jørlundeværkstedet, dels Hvideslægtens malere.

Da kalkmalerierne blev malet, havde Jørlunde Kirke fladt træloft lige over den malede knækbort. Malerierne dækkede hele triumfvæggen fra øjenhøjde til loft, indtil hvælvingerne to hundrede år senere beskar dem. Den gamle mester har disponeret sine malerier efter et samlet billedprogram:

Nord, øverste motiv: Lazarus' opvækkelse (Jesu sidste under: Joh. 11, 1)

Nord, nederste motiv: Brylluppet i Kana (Jesu første under: Joh 2, 1)

Syd, øverste motiv: Jesu tilfangetagelse

Syd, nederste motiv: Korsfæstelsen

Altså to undere over for to lidelsesscener: Jesu lidelse og Jesu herlighed.

Tilsammen har de dannet en fornem ramme om det billede af "Majestas Domini" (Kristus som Himmelkongen), der har været malet i den gamle apsis over alteret.

På vej derop møder man i korbuen to dansende engle, som bærer en medaljon med Korslammet: symbol på både Jesu lidelse og sejr. 

Og på korets nordvæg ser vi den "kongelige" del af Jesu lidelseshistorie: Indtoget i Jerusalem og Nadveren. Det er troligt, at der modsvarende på korets sydvæg har været malet de to "kongeligste" motiver: Jesu Opstandelse og Himmelfart.

Kan man i fantasien se disse (nu forsvundne) billeder for sig, har vi hele Jørlundemesterens stort tænkte billed‐ program: En samlet fremstilling af Jesu frelsesgerning: lidelsen, hvorigennem han vandt sejren. Himmelkongen over alteret gav velsignende sit kirkefolk del i alt dette. På korets vestvæg mod syd har været malet Jesu Fristelse.

Billedet blev fundet i 1964, trukket af væggen og hænger nu på Spøttrup slot.

De øvrige malerier led den skæbne at blive fundet så tidligt som i 1864, hvor man ikke behandlede kalkmalerier med samme nænsomhed som i dag. Manglede der noget på billedet, malede man rask væk til. Derfor har vi nu på korets nordvæg et billede af Maria og Josef med Jesusbarnet umotiveret anbragt imellem Indtoget og Nadveren. Men det er ikke Jørlundemesterens fejl. En gammel akvarel viser, at da malerne i 1864 afdækkede væggen, var hele den øverste del af Jesu indtog forsvundet.

I dag ved vi, at der i romanske kalkmalerier af Indtoget står nogle folk i Jerusalems byport og byder Jesus velkommen: "Velsignet være Han som kommer, i Herrens navn!" Men det vidste ingen i 1864, så man gættede sig frem; og en mand og en kvinde med et barn på armen, malet i en kirke – det måtte selvfølgelig være ”den hellige familie”. Derfor gav man dem glorier på og forstyrrede den gamle mesters fine billedprogram.

Jørlunde kirkes historie kan vi følge århundrede for århundrede. Hvert århundrede har Jørlunde Kirkes ejere og sognefolk tilføjet detaljer til deres kirke.