Priser og lejekontrakt

I Jørlunde Sognehus er der 2 lokaler og et anretter køkken som lejes ud til foreninger og privatpersoner. I den store sal er der plads til ca. 100 personer og i den lille er der plads til 50.

Du kan leje et eller begge lokaler til:

    • Mindesamvær efter begravelse eller bisættelse
    • Fejring af en kirkelig begivenhed (dåb, konfirmation eller bryllup)
    • Møder i frivillige, humanitære og/eller kulturelle foreninger, med adresse i Jørlunde sogn og som ikke har et politisk eller kommercielt formål.

Lokalerne udlejes ikke til virksomheder, foreninger, sammenslutninger, sammenkomster eller enkeltpersoner, hvis afsæt og grundlag er indtægtsrettet, kommerciel virksomhed, politisk arbejde eller hvis formål er i modstrid med kirkens virke.

Lokalerne udlejes ikke til private eller offentlige fester uden kirkeligt afsæt.

Menighedsrådet kan udlåne lokalerne til andre kirkelige organisationer, diakonalt eller socialt kirkeligt arbejde.

Hvis du vil leje lokalerne til andet end beskrevet ovenfor, bedes du rette henvendelse til menighedsrådet på mail 7427@km.dk.

Hent lejekontrakt og se priser her