NYE TAKSTER VIL GÆLDE ALLE AFTALER INDGÅET FRA 1. MARTS 2019.

Allerede indgåede aftaler er naturligvis uændrede.