Konfirmation

Der er endnu ikke planlagt konfirmandindskrivning for 2023

Konfirmandindskrivning for konfirmander der skal konfirmeres i 2022 finder sted i sognehuset efter gudstjenesten søndag d. 5. september 2021 kl. 10.Alle kommende konfirmander, som skal konfirmeres i år 2022, er den dag inviteret til gudstjeneste kl. 10.00 i Jørlunde kirke.

Efter gudstjenesten er der indskrivning samt introduktion ved sognepræst Dorte Dideriksen i sognehuset. Ved mødet fordeles datoerne for konfirmationerne, og der vil blive informeret om den kommende undervisning og uddelt en folder med vigtige datoer. Er man forhindret, skal man skrive til undertegnede på e-mail dodi@km.dk 

Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/saft og boller under introduktionen i sognehuset.

Selve undervisningen foregår om tirsdagene fra kl. 14.30 – 16.00 i sognehuset i Jørlunde.

Konfirmationer kommer til at blive afholdt lørdagen inden bededag og bededag