Bilag hertil: Godkendt budgetforslag 2019.

Godkendt på mødet 8. maj 20187.

Principbeslutningen er sendt til stiftets godkendelse.

De to kraftige røde rammer viser de eneste steder, hvor begravelser/bisættelser fremover kan ske. 

Se også bilaget med det godkendte budget for 2018.

Referatet opstiller to principielle løsninger vedr. præstegården og sætter økonomi på.

Bemærk, at bilagene ikke lægges på hjemmesiden men efter anmodning kan udleveres i det omfang, at de ikke anses for fortrolige.

Bemærk, at bilagene ikke lægges på hjemmesiden men efter anmodning kan udleveres i det omfang, at de ikke anses for fortrolige.

Omhandlende forslag til handleplan for projekt nyt tegltag til kirken. Forslaget er vedtaget på menighedsrådsmødet 28. februar 2017.

Underskrevet af formand og næstformand.

Emnet var håndtering af og opgavefordeling for sag om skimmelsvamp i præstegården.

Første 'rigtige' møde for det nyvalgte menighedsråd.