Behandlet og godkendt af menighedsrådet 9. oktober 2019.

Bilag kan rekvireres ved henvendelse til nilsfinken@gmail.com.

Menighedsrådets beretning og budgettet for 2020: se under dagsordenen for 8. maj 2019.

Tilføjet, da det "rigtige" referat er vanskeligt læseligt.

FORORD: Det beklages, at referatet denne gang er håndskrevet og derfor vanskeligt læseligt, da Victor Greve, Erik Nielsen og Svend Åge Dahl har krævet, at mødereferatet underskrives ved mødets afslutning. Samtidig har de tre selv nægtet at tage referat - også på skift mellem menighedsrådets medlemmer.

Referatet er derfor skrevet af formanden, der samtidig leder rådets møder. 

AKTIVITETSUDVALGETS MØDE 12. JUNI 2018

Dagsorden og beslutningsreferat - offentlig udgave - af Aktivitetsudvalgets 3. møde 2018

Dato og tid: Tirsdag d. 12. juni kl. 14.00, Sognehuset

Deltagere: Svend Åge Dahl (SVD), Denis Hansen (DEH) og Ellen Kristiansen (ELK)

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

1

Grundlovsdag

Evaluering

Godt arrangement, som burde have nået flere. Det kan med fordel ligge tidligere, f.eks 14-16.

2

Fredagscafé

Foreslåede foredragsholdere i efteråret har ikke mulighed.

Skal vi finde andre?

Tekst til kirkeblad deadline ca. 1. august – Ellen har ferie.

DEH foreslået foredragsholder og kontakter vedkommende angående september.

Oktobercafé flyttes til f.eks onsdag d. 24.10 kl. 19.00 – visning af Jørlundefilmen med lydspor.

Novembercafé: Julestue som planlagt.

3

Musikgudstjenester

Børnekoret medvirkede i søndags d. 10. juni. Evaluering.

Allehelgen: Aftale med Helen Davies og budget på plads.

De ni læsninger: organist kontaktet, har ikke vendt tilbage.

 

Børnekor: rigtig fin afslutning på sæsonen. God idé med saftevand og bagværk når de er med.

Allehelgen: alt klart

De ni læsninger: Afventer

4

Koncert

Ellen og Poul har aftalt en kirkekoncert med program af Bach og Mendelssohn. Koncerten vil ligge ultimo september.

Afventer stadig dato.

5

Årshjul

ELK har lavet årshjul til hjælp for at huske tidsfrister.

6

Eventuelt

Aftalt børneaktiviteter til Æblets Dag: Dukke efter æbler i vand, bide til æble der hænger i en snor, dåsekast med bold, pandekagebagning over bål, hertil æblemos.

ELK skriver alle tekste og finder billeder til kirkeblad og sender til DEH inden sin ferie.

 

Datoer for kommende møder: Ikke aftalt, bør ligge i september

Bilag hertil: Godkendt budgetforslag 2019.

Godkendt på mødet 8. maj 20187.

Principbeslutningen er sendt til stiftets godkendelse.

De to kraftige røde rammer viser de eneste steder, hvor begravelser/bisættelser fremover kan ske. 

Se også bilaget med det godkendte budget for 2018.

Referatet opstiller to principielle løsninger vedr. præstegården og sætter økonomi på.

Bemærk, at bilagene ikke lægges på hjemmesiden men efter anmodning kan udleveres i det omfang, at de ikke anses for fortrolige.

Bemærk, at bilagene ikke lægges på hjemmesiden men efter anmodning kan udleveres i det omfang, at de ikke anses for fortrolige.

Omhandlende forslag til handleplan for projekt nyt tegltag til kirken. Forslaget er vedtaget på menighedsrådsmødet 28. februar 2017.

Underskrevet af formand og næstformand.

Emnet var håndtering af og opgavefordeling for sag om skimmelsvamp i præstegården.

Første 'rigtige' møde for det nyvalgte menighedsråd.