Se også bilaget med det godkendte budget for 2018.

Referatet opstiller to principielle løsninger vedr. præstegården og sætter økonomi på.

Bemærk, at bilagene ikke lægges på hjemmesiden men efter anmodning kan udleveres i det omfang, at de ikke anses for fortrolige.

Bemærk, at bilagene ikke lægges på hjemmesiden men efter anmodning kan udleveres i det omfang, at de ikke anses for fortrolige.

Omhandlende forslag til handleplan for projekt nyt tegltag til kirken. Forslaget er vedtaget på menighedsrådsmødet 28. februar 2017.

Underskrevet af formand og næstformand.

Emnet var håndtering af og opgavefordeling for sag om skimmelsvamp i præstegården.

Første 'rigtige' møde for det nyvalgte menighedsråd.