NY FRA MENIGHEDSRÅDET MARTS 2018

Mest om økonomi

Vi gik ud af 2017 med et driftsunderskud på ca. 418.000 kr. Et underskud har været kendt hele tiden men blev dog ca. 100.000 kr. mindre end forventet.

 

De væsentligste årsager til underskuddet er:

 

  • Genhusning af præstefamilien i lejebolig i Bregnerød i 2017.
  • Yderligere undersøgelser af præstegården i Jørlunde og præstekontor i sognehuset.
  • Pasning og vedligeholdelse af kirkegården i årets fire første måneder ved ekstern hjælp. Fra 15. maj 2017 overtog Denis Uth Hansen jobbet som graver.
  • De første fem måneder i 2017 vikar for kirketjeneren på grund af sygdom.
  • Vikar for den sygemeldte organist i ni måneder. Poul Lorenzen blev ansat fra 1. november 2017.
  • Ikke forventede og derfor ikke budgetlagte udgifter til bla. en stor vandregning for sognehuset.

Havde Frederikssund Provstiudvalg ikke bevilget Jørlunde Kirkekasse 365.000 kr. af sin ”5%-reserve”, var underskuddet blevet 365.000 kr. større i forbindelse med genhusning.

 

 

 

 

 

 

 

 

I november 2017 godkendte Frederikssund Provstiudvalg en aftale med Jørlunde Menighedsråd, så genhusningsudgifterne mv. fra 2018 ikke afholdes over driften men over en dertil oprettet anlægskonto i Jørlunde Kirkekasse. Det ser desværre ud til, at en løsning for Jørlunde Præstegård har lange udsigter.

 

Følg i øvrigt med på joerlundekirke.dk, hvor dagsordener og referater lægges ud fra de månedlige menighedsrådsmøder.

 

Der er offentligt budgetmøde tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 19 i sognehuset.

De væsentligste opgaver for det nyvalgte menighedsråd.