JØRLUNDE MENIGHEDSRÅDS MØDEPLAN FOR 2020/2021

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og foregår normalt i Jørlunde Sognehus fra kl. 19. Dele af møderne kan blive lukket pga. personfølsomt indhold, behandling af tilbud, kontraktforhandlinger etc.

Menighedsrådsmøder i 2020 samt 2021 som besluttet 25. november 2020

Onsdag d. 9. december 2020

Onsdag d. 20. januar 2021

Onsdag d. 17. februar 2021

Onsdag d. 17. marts 2021

Onsdag d. 21. april 2021

Onsdag d. 19. maj 2021

Onsdag d. 9. juni 2021 (oprindelig 16. juni)

(Juli måned er mødefri)

Onsdag d. 18. august 2021

Onsdag d. 15. september 2021

Onsdag d. 20. oktober 2021

Onsdag d. 17. november 2021

Onsdag d. 15. december 2021