JØRLUNDE MENIGHEDSRÅDS MØDEPLAN 2019

Alle menighedsrådsmøder er principielt offentlige og foregår i Jørlunde Sognehus fra kl. 19. Dele af møderne kan blive lukket pga. personfølsomt indhold, behandling af tilbud, kontraktforhandlinger etc.

Datoer i 2019 (som vedtaget på menighedsrådsmødet 28. oktober 2018, rettet 9. januar 2019):

Onsdag den    9. januar 2019

 

Onsdag den   27. februar 2019 (flyttet fra 20. januar)

Onsdag den    20. marts 2019

Onsdag den     24. april 2019

Onsdag den    8. maj 2019 (Offentligt budgetmøde)

Onsdag den    12. juni 2019

Juli – mødefri

Onsdag den    14. august 2019   

Onsdag den     18. september 2019

Onsdag den    9. oktober 2019

Onsdag den    13. november 2019 

Onsdag den    18. december 2019