Bemærk, at menighedsrådsmødet gennemføres som telefonmøde. Instruktion i at overvære mødet står i dagsordenen.

Som på alle andre offentlige menighedsrådsmøder har kun medlemmer af menighedsrådet og personalerepræsentanten taleret.

Offentlige bilag kan rekvireres hos nilsfinken@gmail.com.

Beretningen er godkendt på menighedsrådsmødet 24. april 2019.

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG 27. FEBRUAR 2019