Offentlige bilag kan rekvireres hos nilsfinken@gmail.com.

Beretningen er godkendt på menighedsrådsmødet 24. april 2019.

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG 27. FEBRUAR 2019