Beretningen er godkendt på menighedsrådsmødet 24. april 2019.