AFLYST DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG DEN 17. MARTS 2021 KL. 19

På grund af nye retningslinjer fra Rigspolitiet om menighedsrådsmøder og forsamlingsforbud bliver vi nødt til at flytte eller aflyse dette møde. Vi melder ud så snart vi ved mere.

På grund af nye Covid-19 regler, kan deltagelse som tilhøre i menighedsrådsmødet den 17. februar kun ske via Zoom. Kontakt Jesper Hansen hvis du ønsker at deltage.

Bemærk, at menighedsrådsmødet starter allerede kl. 17.

Samme dag kl. 19 er der offentligt orienteringsmøde om valget til de næste fire års menighedsråd. Selve valget foregår tirsdag d. 15. september kl. 19.

Bemærk, at menighedsrådsmødet gennemføres som telefonmøde. Instruktion i at overvære mødet står i dagsordenen.

Som på alle andre offentlige menighedsrådsmøder har kun medlemmer af menighedsrådet og personalerepræsentanten taleret.

Offentlige bilag kan rekvireres hos nilsfinken@gmail.com.

Beretningen er godkendt på menighedsrådsmødet 24. april 2019.

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE ONSDAG 27. FEBRUAR 2019