ANSATTE

Graver

Denis Uth Hansen

Mobil 24 91 23 30
graverne@hotmail.com 

Kirkesanger/korleder/kirketjener og udlejning af sognehuset  

Marika Thinggaard

Mobil: 20 26 56 75
jlkirke@gmail.com

Fast fridag: Mandag

Organist 

Poul E. Lorenzen
Rymarksvej 51, 1, 3
2900 Hellerup

Mobil: 29 61 30 42
pel67@live.dk

Fast fridag: Mandag

 

Hjemmesidens webmaster

Nils Finken