SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 51 50 25 79 (først fra 1. august 2019!).

E-mail: dodi@km.dk

DORTE DIDERIKSEN ER KONSTITUERET SOM SOGNEPRÆST I JØRLUNDE FRA 1. AUGUST 2019

Biskoppen har i dag meddelt, at sognepræst Dorte Dideriksen konstitueres som sognepræst i Jørlunde Pastorat under sognepræst Victor Madsen Greves orlov, der udløber 31. juli 2020. Hun kommer fra en stilling som sognepræst ved Oppe Sundby og Snostrup kirker.

Da hun i juli måned er på ferie, vender vi snarest muligt tilbage med en nærmere præsentation af Dorte og glæder os til at byde hende velkommen i sognet!

Hendes første gudstjeneste i Jørlunde Kirke bliver dog søndag d. 4. august 2019 kl. 10.

SOGNEPRÆST VICTOR MADSEN GREVE TAGER ORLOV I ET ÅR FRA 1. AUGUST 2019

Sognepræst Victor Madsen Greve har søgt - og fået bevilget - orlov fra stillingen som sognepræst i Jørlunde Pastorat fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020 med henblik på at gøre tjeneste andetsteds i Helsingør Stift.

VÆR MED I AD HOC-KOR VED ÅBNINGEN AF DEN NYE KRONPRINSESSE MARYS BRO I FREDERIKSSUND 28. SEPTEMBER

Folkekirken vil være repræsenteret i forbindelse med åbningen af Kronprinsesse Marys bro lørdag den 28. september 2019 ved en gudstjenestelig markering kl. 9.00 - ca. 9.30. Provstiets præster vil deltage i ornat. Broen kommer til at binde vores store provsti bedre sammen, så det er også en festdag for alle os i Frederikssund Provsti. 

Organist og korleder ved Oppe Sundby og Snostrup kirke, Eva Thestrup Sandfort, har påtaget sig opgaven at lede et ad hoc-kor, som samles til lejligheden. Eva holder korprøve tirsdag den 24. september kl. 19.00 i Oppe Sundby sognegård. Vi håber, at vores mange korsangere i provstiet har lyst til at være med. Invitationen til ad hoc-koret rækkes også til menighedsrådsmedlemmer og andre, der kunne have lyst til at synge med.  

Tilmelding til ad kor-koret hos Eva på telefon 25 80 67 04 eller mail evathestrup88@gmail.com

GRØN SMILEY TIL JØRLUNDE KIRKES ARBEJDSMILJØ

Arbejdstilsynets "signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø".

Ikke mindst takket være vores gode medarbejdere!

ÅRETS FØRSTE HOLD KONFIRMANDER

INDSKRIVNING FOR KONFIRMANDER, DER SKAL KONFIRMERES I 2020

Konfirmandindskrivning for konfirmander, der skal konfirmeres i 2020, finder sted i sognehuset efter gudstjenesten søndag den 8. september 2019 kl. 10.00.

Alle kommende konfirmander, som skal konfirmeres i år 2020, samt deres forældre er søndag den 8. september inviteret til gudstjeneste kl. 10.00 i Jørlunde kirke. 

Efter gudstjenesten er der indskrivning samt introduktion ved sognepræst Victor Greve i sognehuset. Er man forhindret, skal man skrive til undertegnede på mail vim@km.dk 

Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/saft og boller under introduktionen i sognehuset.

Undervisningen foregår om tirsdagene fra kl. 14.30 – 16.00 i sognehuset i Jørlunde.

Beretningen og budget for 2020 præsenteres desuden på det offentlige budgetmøde 8. maj 2019 kl. 19 i sognehuset.

Her kan der stilles spørgsmål til såvel regnskaber som budget og menighedsrådets forventninger til det kommende år.

Bemærk, at ændringer til oplysningerne i kirkebladet kan ses på hjemmesiden.