VICTOR MADSEN GREVE DELVIS SYGEMELDT

Sognepræst Victor Madsen Greve er frem til 1. september 2018 delvis sygemeldt med 50 %. 

Kommende brudepar kan evt. kontakte provst Eskil S. Dickmeiss på telefon 2345 1829 eller mail esdi@km.dk.

Ifølge meddelelse af 10. august fra biskoppen over Helsingør Stift er Sognepræst Anne Sofie Grandorf konstitueret som sognepræst i Jørlunde Pastorat i perioden 6. august 2018 til 31. august 2018 med 50%.

Det fremgår ikke deraf, hvorledes opgaverne fordeles i praksis.

KIRKETJENER, KORLEDER OG KIRKESANGER ELLEN KRISTIANSEN HAR FÅET NYT JOB

Det er med beklagelse, at vi har modtaget vor kirkesanger, korleder og kirketjener Ellen Kristiansens opsigelse med udgangen af juli 2018. Hun har været et stort og altid smilende aktiv for vores sogn. Ellen ønskes alt godt i sit nye job som kordegn.

 

Mange var mødt op i kirken for at sige hende tak for indsatsen. Det blev samtidig et ekstra farvel til Martin ravn, der med kort varsel sprang til som sognepræst pga. Victor Madsen Greves fravær.

 

INDTIL VIDERE KAN SOGNEHUSET IKKE LEJES

Indtil en ny kirketjener er ansat - formentlig i oktober eller november - og indtil provstiets skærpede retningslinjer for udlejning er modtaget, modtager vi desværre ikke nye bestillinger på leje af sognehuset.

Allerede indgåede aftaler om leje gælder fortsat.

Bemærk, at ændringer til oplysningerne i kirkebladet kan ses på hjemmesiden.