VICTOR MADSEN GREVE FORTSAT SYGEMELDT

Sognepræst Victor Greves sygemelding er forlænget frem til d. 24. juli 2018, og han træffes derfor ikke p.t. Henvendelser i forbindelse med kirkelig betjening kan rettes til Martin Ravn tlf. 6166 0749, email: mra@km.dk

KIRKETJENER, KORLEDER OG KIRKESANGER ELLEN KRISTIANSEN HAR FÅET NYT JOB

Det er med beklagelse, at vi har modtaget vor kirkesanger, korleder og kirketjener Ellen Kristiansens opsigelse med udgangen af juli 2018. Hun har været et stort og altid smilende aktiv for vores sogn. Ellen ønskes alt godt i sit nye job som kordegn.

INDTIL VIDERE KAN SOGNEHUSET IKKE LEJES

Indtil en ny kirketjener er ansat - formentlig i november - og indtil provstiets retningslinjer for udlejning er modtaget, modtager vi desværre ikke nye bestillinger på leje af sognehuset.

Allerede indgåede aftaler om leje gælder fortsat.

KONFIRMANDINDSKRIVNING FOR 2018-2019 SKER I AUGUST 2018

Ifølge meddelelse fra provst Eskil Dickmeiss vil konfirmandindskrivning for sognepræstens konfirmander fra Maglehøjskolen i Ølstykke og fra Slangerup skole (afdeling Kingo) ske i august 2018. Nærmere vil følge på hjemmesiden, når menighedsrådet har fået datoerne oplyst.

 

 

Bemærk, at ændringer til oplysningerne i kirkebladet kan ses på hjemmesiden.