SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 20 36 34 84

E-mail: dodi@km.dk

TID TIL STILHED OG BØN I KIRKEN

Når der ikke er dåb i kirken, vil et træfad med "mannakorn" ligge på døbefonten.

Mannakorn er en lille seddel påtrykt et skriftsted fra Bibelen. Det er en ældgammel metode til styrke af bibellæsning. Mannakorn er ofte skriftord med opmuntring, vejledning eller formaning.

Navnet stammer fra israelitternes 40 års ørkenvandring (2. - 5. Mos.), hvor Gud dagligt sørgede for mad, der faldt som dug. Menneskets daglige behov for åndelig føde gennem bibellæsning er formuleret sådan af Grundtvig:
Gud, lad os leve af dit ord
som dagligt brød på denne jord...
stå derfor bi den lille flok,
som i dit ord har evig nok!

(DDS 341)

Man kan fx trække et mannakorn som Guds hilsen til dig i dag. Man kan bruge dem til at memorere eller meditere over centrale bibelvers (kristen meditation handler ikke om vejtrækningsøvelser, men om at grunde over Guds ord - Luk. 2:19). Og man kan med fordel læse hele afsnittet i Bibelen med særlig fokus på skriftstedet - det er sjældent godt at løsrive et skriftsted fra sin sammenhæng.

Mannakorn er ikke et lotteri - og man bør ikke basere vigtige beslutninger udelukkende på et mannakorn. Men som kristne har vi en forventning om, at Gud leder vores hånd, når vi tager et mannakorn - og mange har erfaret, at Helligånden gør et skriftord levende ind i den enkeltes situation.

SOGNEHUSET KAN IGEN LEJES

Vores nye kirketjenervikar, Sidsel From, er nu ansat og kan tage sig af bestillinger af sognehuset. Bemærk dog, at det normalt kan lejes i forbindelse med kirkelige handlinger.

Vilkårene fremgår af kontrakten, og en bestilling er først gældende, når depositum er indbetalt.

VINTERSVANERNE ER TILBAGE - NU MED VENNER

Svaneparret fra forrige vinter er vendt tilbage og har bragt et vennepar med, der byder velkommen fra kirkegårdens østlige indgang. Kunstneren er - som sædvanlig - vores graver, Denis

KONFIRMANDERNES ILLUSTRATIONER AF "DU SOM ER I HIMMELEN"

Klik på billedet for at se det i stor udgave.

BØRNEKOR OG BABYSALMESANG ER AFLYST INDTIL VIDERE PGA. SYGDOM

Når børn mister, er det godt at forberede og tale med dem om det, der foregår i kirken, og om hvordan man kan forholde sig til døden. Danmarks Kirkelige Mediecenter har lavet to film med tøjdyrene Snapper og Topper, som bl.a. besøger præsten, for på den måde at hjælpe forældre og familier med at tale med børn om at miste.

Se de to film, og læs mere om projektet på dkm.dk/miste.

KIRKEBLAD DEC. 2019, JAN. OG FEB. 2020