SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen

Strandhøjen 7

3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 20 36 34 84

E-mail: dodi@km.dk

DET NYE MENIGHEDSRÅD

Onsdag den 25. november 2020 afholdt det nye menighedsråd i Jørlunde sogn konstituerende møde. De forskellige poster i rådet blev fordelt således:

Formand Jesper Moritz Hansen

Næstformand Erik Nielsen

Kontaktperson Mette Iversen

Kasserer Jesper Rasmussen

Kirkeværge Erik Nielsen

Menigt medlem Niels Finken

Menigt medlem Bjarne Larsen

Menigt medlem Svend Åge Dahl

Alle poster er valgt for 1 år.

Endvidere er sognepræsten født medlem af rådet.

En stor tak skal lyde til det afgående menighedsråd for deres arbejde for sognet.

AKTION BRYD ENSOMHEDEN!

Aktion bryd ensomheden

Det er en kirkelig opgave at værne om gode fællesskaber og forebygge ensomhed. Denne opgave udfordres af Corona, fordi mange svage og syge er nødsaget til at isolere sig.

Hvordan hjælper vi med at bryde ensomheden i en tid, hvor mørket og kulden tager til?

”Plant et løg”

I forbindelse med Alle Helgen udleverer Jørlunde kirke 100 forårsløg i en lille stofpose med et digt, som handler om at finde mod i modløsheden.

”Send flere engle”

Alle konfirmander opfordres til at tegne eller klippe engle, som hænges op på villaveje eller andre steder, hvor de kan være synlige.

”Skriv en bøn”

På Jørlunde kirkegård er der ved kirkens østlige side (bag ved koret) et fint lille træ. Her kan man hænge et lille manillamærke med en bøn.

”Lys i mørke”

Mange hænger elektriske lysledninger i træer og buske, hvilket giver en hyggelig stemning omkring hjemmet. Alle konfirmander opfordres til at lave en særlig lysinstallation i hus, have eller værelse og tage et billede, når det er mørkt. Billederne samles til en collage, som kan bruges til julekort.

”Julekrybbe på kirkegården”

Fra 1. søndag i advent og resten af december måned, vil det være muligt at gå en tur på kirkegården og se julekrybben med halm og Jesusbarn, som er sat op i graverværkstedet. Her kan man tage et familiebillede eller selfie.

 

Du, som har tændt millioner af stjerner,

mørket i verden vil du byde trods.

Du er vor Far, den, der vogter og værner,

lys i det mørke, som kommer fra os. (DDS 787)

STILLINGSOPSLAG: SOGNEPRÆST I JØRLUNDE

Stillingen som sognepræst i Jørlunde Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse fra den 1. februar 2021.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Da tjenesteboligen skal gennemgå en større istandsættelse, stilles midlertidig bolig til rådighed, indtil tjenesteboligen er klar. Der tages forbehold for indflytningstidspunktet i tjenesteboligen, og der ydes ikke erstatning for afsavn af bolig. Boligbidraget vil blive nyfastsat ved vurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk.

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00. 

Opslået: 3. november 2020
Udløber: 23. november 2020

MERE OM STILLINGEN SOM SOGNEPRÆST I JØRLUNDE SOGN

Lidt om menigheden

Menigheden i Jørlunde er præget af. at der er en pæn gruppe mennesker, der kommer jævnligt i kirke, men kun få, der kommer hver gang. Menigheden har ry for at være meget syngende - ved såvel kirkelige som andre arrangementer indledes normalt med sang. 

Jørlunde kirke er i det hele taget kendt for et ambitiøst musikalsk niveau, som kommer til udtryk både i højmessen og hos optrædende musikere. Aktiviteter som babysalmesang, børnekor, udflugter/studieture, en månedlig morgenfordybelse, højskoledage, familiegudstjenester, torsdagscaféer, graverens julestue, juletræstænding og meget andet har god tilslutning. Flere andre tiltag er allerede på tapetet. Der er desuden et godt samarbejde med den lokale kulturforening, og vi er "grøn kirke".

Der er fire ansatte: En kirketjener/kirkesanger, en organist, en graver og en rengøringshjælp. De er positive, dygtige og initiativrige og vant til et nært samarbejde med præst og menighedsråd.

Om kirken

Jørlunde kirke er en middelalderkirke fra beg. af 1100-tallet, bygget af Hvide-slægten, der på det tidspunkt havde jord på egnen. Den er ret stort anlagt for en landsbykirke og rigt udsmykket med enestående romanske kalkmalerier, der alle forestiller scener fra Jesu liv. De er fra midten af 1100-tallet og malet efter et raffineret billedprogram, der fremstiller de to sider af Jesu gerning: Lidelse og herlighed. Også koret er udsmykket med kalkmalerier. 

Lidt om orglet: Kirkens orgel er indviet i 2009. Arkitekter var Inger og Johannes Exner, Århus, og firmaet Th. Frobenius og Sønners Orgelbyggeri, Lyngby, har bygget orglet. Det har 21 stemmer, 24 registre, 25 kor og 1360 piber. Disposition og klanglig opbygning er udarbejdet af organist Frederik Magle og kirkens daværende organist Gunnar Svensson. 

Om vores nye sognepræst

Vi søger en ansvarsbevidst og konstruktiv præst med omsorg for det enkelte menneske, med god kontakt til unge såvel som ældre, med udtalt evne og vilje til samarbejde med menighed, menighedsråd, kirkens ansatte og nabosognenes præster til gavn og glæde for livet i sognet, der både omfatter landsbyen Jørlunde, Ølstykke by nord for s-togslinjen og omliggende landområder. 

Da præstegården på Bygaden 17 i Jørlunde først ventes klar til indflytning i sensommeren 2021 efter nyopførelse, vil en passende, midlertidig tjenestebolig kunne anvises. I byggeperioden er der et stort præstekontor til rådighed i sognehuset ved siden af kirken.

Menighedsrådet

Læs mere om menighedsrådets planer om en dåbslund på kirkegården.

TILBUD TIL BØRNEHAVER OM AT HØSTE ÆBLER

Kære børnehaver

I oktober måned dumper æblerne ned af træerne og i Jørlundehar vi en fin lille plantage.

Derfor vil jeg meget gerne invitere jer til at komme på besøg og høste æbler.

Find en dag i kalenderen, hvor det kan passe for jer at trave en tur til Jørlunde kirke.

Så vil jeg mødes med jer i æbleplantagen og fortælle en lille historie.

Kontakt: 20363484

 

Mange hilsner

Dorte Dideriksen
præst i Jørlunde kirke

 

 

BABYSALMESANG, NÆSTE HOLDSTART TORSDAG D. 22 OKTOBER KL. 9.30.

Babysalmesang er sjov, lærerigt og livsbekræftende. Gennem musik og sang får du og dit barn god kontakt, og du møder andre nybagte forældre.

Vi synger salmer og sanglege, laver remser og danser, og Marika spiller på klarinet.

Gruppen mødes i Jørlunde sognehus 8 torsdage kl. 9.30.  

Holdet er for babyer i alderen 2-12 mdr. og ledes af Marika, som også er kirkesanger i Jørlunde.

Kom over i kirken og hent en folder, eller kontakt Marika på tlf. 20 26 56 75, hvis du gerne vil vide mere.

Tilmelding

Det er gratis at deltage, og du tilmelder dig ved at sende en mail med navn og fødselsdato på dit barn til jlkirke@gmail.com 

Når børn mister, er det godt at forberede og tale med dem om det, der foregår i kirken, og om hvordan man kan forholde sig til døden. Danmarks Kirkelige Mediecenter har lavet to film med tøjdyrene Snapper og Topper, som bl.a. besøger præsten, for på den måde at hjælpe forældre og familier med at tale med børn om at miste.

Se de to film, og læs mere om projektet på dkm.dk/miste.

Det trykte hæfte kan hentes i kirken eller i sognehuset. Det bygger på sognepræst Ingrid Schrøder-Hansens skrift med senere opdatering.

Klik på overskriften for at læse i hæftet.

BegivenhedDato

2.søndag i advent

6. dec 10:00
10:30
6. dec 10:00 -
10:30

3.søndag i advent

v/ Klaus Meisner

13. dec 11:30
12:30
13. dec 11:30 -
12:30

4.søndag i advent

v/ Dorte Dideriksen

20. dec 16:00
17:00
20. dec 16:00 -
17:00

Juleaften

v/ Dorte Dideriksen

24. dec 13:00
14:00
24. dec 13:00 -
14:00

Juleaften

v/ Dorte Dideriksen

24. dec 14:00
15:00
24. dec 14:00 -
15:00

Juleaften

v/ Dorte Dideriksen

24. dec 15:30
16:30
24. dec 15:30 -
16:30

1. juledag

v/ Dorte Dideriksen

25. dec 10:00
11:00
25. dec 10:00 -
11:00

2. juledag

v/ Dorte Dideriksen

26. dec 10:00
11:00
26. dec 10:00 -
11:00

Julesøndag (i Slangerup!)

Fællesgudstjeneste i Slangerup Kirke

27. dec 19:00
20:00
27. dec 19:00 -
20:00

Nytårsaften

v/ Dorte Dideriksen

31. dec 15:30
16:30
31. dec 15:30 -
16:30

Nytårsdag (i Slangerup!)

v/ Klaus Meisner

1. jan 16:00
17:00
1. jan 16:00 -
17:00

Helligtrekonger

v/ Dorte Dideriksen

3. jan 10:00
11:00
3. jan 10:00 -
11:00

1.s.e. helligtrekonger

v/ Dorte Dideriksen

10. jan 10:00
11:00
10. jan 10:00 -
11:00

2.s.e. helligtrekonger

v/ Dorte Dideriksen

17. jan 10:00
11:00
17. jan 10:00 -
11:00

Sidste s.e. helligtrekonger

v/ Dorte Dideriksen

24. jan 10:00
11:00
24. jan 10:00 -
11:00

Septuagesima

v/ Caja Vinterø

31. jan 10:00
11:00
31. jan 10:00 -
11:00

Seksagesima

v/ Dorte Dideriksen

7. feb 10:00
11:00
7. feb 10:00 -
11:00

Fastelavn

v/ Dorte Dideriksen. Tøndeslagning med Jørlunde Kulturforening efter gudstjenesten.

14. feb 10:00
11:00
14. feb 10:00 -
11:00