SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen

Strandhøjen 7

3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 20 36 34 84

E-mail: dodi@km.dk

PÅSKEHILSEN FRA MENIGHEDSRÅDET

Nu nærmer foråret sig og påsken står for døren. Jeg tænkte, at jeg ville benytte lejligheden til, at sende jer alle en lille påskehilsen fra menighedsrådet og samtidig give en lille status.

Lige som resten af samfundet har vi også været besværet af Corona situationen. Der har skulle handles hurtigt til tider, når nye retningslinjer er kommet fra Kirkeministeriet. Dorte, Marika og Poul har været gode til at få dagligdagen til at fungere i kirken, og været i stand til at navigere hurtigt og sikkert ud fra gældende regler og anbefalinger. Både med de almindelige gudstjenester med begrænsninger eller på video, men også bisættelser, nadvergudstjenester, konfirmandundervisning og babysalmesang.

Kirken har fået et nyt, flot tag og vi håber på at kunne starte med nogle af de andre vedligeholdelsesopgaver hurtigst muligt. Vi har også måtte gennemgå alle stikkontakter på kirkegården, da sikringen blev ved med at gå i kirken. Det viste sig at være en større opgave, men den er løst nu.

På kirkegården begynder planterne så småt at kigge frem og Katrine og Fie gør et godt stykke arbejde med at fjerne det der skal fjernes og pleje det der skal plejes. Katrine vil i den kommende tid også få kigget på præstegårdshaven og vurdere hvad der skal gøres, så den står flot når Dorte flytter ind i præstegården.

Byggeriet af den nye præstegård går lige efter planen. Den skulle gerne stå færdig til juli som lovet, siger både entreprenøren og vores byggesagkyndige. Det bliver dejligt at byde præstefamilien velkommen i deres nye hjem og få dem tættere på sognet. Vi mangler også at få Dorte rigtigt indsat. Det har vi ikke glemt.

Efter i mange år at have hjulpet os med rengøringen, har Hanne nu valgt at nyde sit otium. En stor tak skal lyde til Hanne for hendes arbejde. Vi må i gang med at finde en ny medarbejder til rengøringen.

Vi oplever også en stor interesse for de jorder der hører til kirken. Der er mange gode forslag til hvad det kan bruges til og så snart samfundet lukker mere op vil vi kigge på forslagene. Indtil da, vil jeg forsøge at sætte mig ind i de regler der er gældende for jord der tilhører kirken og forvaltes af menighedsrådet.

Vi glæder os til, at vi igen kan tilbyde torsdagscafe, kor, babysalmesang og så videre. Dorte har også store planer om højskoledage og vi krydser alt, for at det kan lade sig gøre i år. Vi tror på det!

Vi håber i hvert fald på, at kirken og dens aktiviteter vil blive brugt og værdsat og at vi kan være en aktiv medspiller i sognet og Jørlunde by.

Husk påskens gudstjenester. Vi gør alt for at du kan føle dig sikker i kirken og glæder os til at se dig.

På vegne af menighedsrådet

Jesper Hansen

 

 

LEG DIG GLAD I PÅSKEN

Efter gudstjenesten i Jørlunde påskedag d. 4. april kl. 10, er der mulighed for at prøve nogle af de gamle lege, som hører sig påsken til. Selvfølgelig efter gældende corona regler.

I graverbygningen på kirkegården har kirketjeneren, Marika gjort hønsestalden klar, så man kan hente æg.

Æggene er hårdkogte og lige til at male.

Trille æg

Når man har malet sit æg, så man kan genkende sit eget, kan man som familie dyste om, hvem der kan trille sit æg nærmest en pind, som man placerer i jorden

 

Æggeløb

Der sættes to markeringer op med ca. 20 meters afstand. (afstemt efter alderen på familiens yngste) Familien deles nu i to hold som skal dyste mod hinanden. Hver familiemedlem får en ske og et æg og så handler det om at løbe så hurtigt så muligt fra udgangspunktet (første markering) rundt om den anden markering og tilbage igen imens man tager tid.

Det hold som hurtigst får gennemløbet banen har vundet. Hvis man taber sit æg undervejs, skal man tilbage til udgangspunktet og løbe turen igen!

 

Find æg i græsset

For mange mindre børn er det sjovt at finde æg. Man kan bruge kogte hønseæg, men man kan selvfølgelig også gemme nogle lækre chokoladeæg. Legen kan også udvides til det voksne idet æggende kan gemmes på drillesteder, som ikke sådan lige er til at komme til.

 

 

MIDT IMELLEM OPSTANDELSE OG FRUGTBARHED

Æg er, sådan som overskriften indikerer, forbundet med både tro og overtro.

På billedet, er der lagt et æg, lige midt i Biblens fortælling om Jesu død og opstandelse, for sådan har man sammenknyttet den lille kyllings udklækning fra æggeskallen, med påskeunderet.

Fra gammel tid er ægget blevet forbundet med frugtbarhed. Man har bl.a. lagt æg i plovfuren, for at sikre den nye sæds gode spire evner, men man har også til påske foræret præsten æg efter gudstjenesten påskedag. På den måde har folk vist, at de udmærket kendte til æggets magi, og man har ikke undladt at bruge det efter eget for godt befindende.

Der er det særlige her i norden, at påske falder sammen med forårets komme. Det betyder at årstiden hjælper os på vej til, at komme i dybden med den store og omsiggribende fortælling, som er for hele verden, og som vi kan læse om i evangelierne. Jesus er stået op fra de døde og dødens mørke er blevet brudt.

Ægget er et pædagogisk redskab, som er blevet brugt til at fortælle denne historie, ligesom man også har talt om løget, som ikke kan vokse, hvis det ikke lægges i jorden og undergår sin egen død, for at genopstå som en påskelilje.

Netop dette billede og symbolik var salmedigteren Grundtvig stærkt optaget af, og han skriver om det i salmen ”Påskeblomst hvad vil du her”.

Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

Grundtvig var ofte plaget af dødens barske virkelighed og mørke tanker, og i salmen kan man læse og synge med om, hvordan han igennem naturen fandt tilbage til en ny og forstærket tro på Guds indgriben i verden.

Når salmen synges, vokser ordbillederne frem, så man efterfølgende heller ikke helt kan undgå at se påskeliljen på en ny måde dvs. at blikket forandres. På den måde går opstandelsen helt ind i sproget, og det er noget helt særligt, som kendetegner Grundtvigs digtning.

Henvisningen til at drikke af det gule blomsterbæger, hænger for Grundtvig sammen med nadveren, hvor man drikker vinen, som hældes fra alterkalken og ned i bægeret. På den måde er han meget frimodig i sin sammenstilling af naturbillede og sakramentesyn, men hvor går grænsen mellem tro og overtro.

Er naturtro ikke noget helt andet, end den tro som der tales om i kirken?

Spørgsmålet er relevant, men sådan som jeg fortalte om ægget og påsken, så læner de sig ind i hinanden. Der er en spænding mellem opstandelse og frugtbarhed, som vi ikke skal afvise, men som vi skal gøre alt for, at få til at virke. På den måde åbner vi ikke kun kirken, men også sindet for, at enhver har mulighed for i sit eget liv at erfare opstandelsens kraft.

 

                                            Glædelig påske, sognepræst Dorte Dideriksen i Jørlunde

 

 

AFLYSNING AF TORSDAGSCAFÉ

Torsdagscafé d. 25 marts bliver desværre aflyst. Vi havde håbet at restriktionerne lettede yderligere, men da det ikke tegner til det, er denne café aflyst. 

 

 

ER DU PRESSET AF CORONA-KRISEN?

Center for familieudvikling tilbyder forskellige kurser og gratis gruppeforløb. Besøg deres hjemmeside via linket herunder.

https://www.familieudvikling.dk/

 

 

VELKOMMEN

Det er med stor glæde, at vi i dag har ansat Katrine Nyholm Nielsen som graver i Jørlunde sogn. Katrine er uddannet gartner fra Nivå kirkegårde. Katrine vil fra i dag have sin gang omkring kirken mandag til fredag, hvor hun vil passe og pleje vores kirkegård og øvrige grønne områder. Så send hende et smil eller et vink næste gang din vej falder forbi, og jeg er sikker på du får et igen.

Derudover er det jo også i dag, at Dorte Dideriksen er blevet fastansat sognepræst i Jørlunde sogn. Dorte har vi jo kendt gennem hendes længerevarende vikariat. Dorte vil blive boende i sin nuværende bolig i Oppe Sundby, til vores nye præstegård står færdig til sommer. Derefter vil hun og familien komme til Jørlunde.

På grund af corona-situationen og forsamlingsforbuddet vil der først være en officiel indsættelse af Dorte, når samfundet bliver løsnet lidt mere op.

 

 

TAL MED DIN PRÆST

I denne tid, hvor der er vendt op og ned på hverdagen, hvor vi skal forholde os til sygdom og afsavn og hvor det normale kan synes langt væk, kan det være endnu mere vigtigt at have en at tale med. Så ring gerne til Dorte, hvis du har brug for en snak om stort og småt. Hun har telefon nummer 20 36 34 84.

Læs mere om menighedsrådets planer om en dåbslund på kirkegården.

Når børn mister, er det godt at forberede og tale med dem om det, der foregår i kirken, og om hvordan man kan forholde sig til døden. Danmarks Kirkelige Mediecenter har lavet to film med tøjdyrene Snapper og Topper, som bl.a. besøger præsten, for på den måde at hjælpe forældre og familier med at tale med børn om at miste.

Se de to film, og læs mere om projektet på dkm.dk/miste.

Det trykte hæfte kan hentes i kirken eller i sognehuset. Det bygger på sognepræst Ingrid Schrøder-Hansens skrift med senere opdatering.

Klik på overskriften for at læse i hæftet.

BegivenhedDato

2. søndag efter påske

v. Dorte Dideriksen

18. apr 10:00
11:00
18. apr 10:00 -
11:00

3. søndag efter påske

v. Charlotte Ustrup

25. apr 09:30
10:30
25. apr 09:30 -
10:30

4. søndag efter påske

v. Dorte Dideriksen

2. maj 10:00
11:00
2. maj 10:00 -
11:00

5. søndag efter påske

v. Dorte Dideriksen

9. maj  
9. maj

Kristi Himmelfart

v. Dorte Dideriksen

13. maj 10:00
11:00
13. maj 10:00 -
11:00

6. søndag efter påske

v. Dorte Dideriksen

16. maj 10:00
11:00
16. maj 10:00 -
11:00

Pinsedag

v. Dorte Dideriksen

23. maj 10:00
11:00
23. maj 10:00 -
11:00

2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste

24. maj 10:30
11:30
24. maj 10:30 -
11:30

Trinitatis

v. Dorte Dideriksen

30. maj 10:00
11:00
30. maj 10:00 -
11:00