SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 20 36 34 84

E-mail: dodi@km.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDET 18. DECEMBER ER FLYTTET FREM TIL KL. 16!

Mødet starter allerede kl. 16 (og ikke kl. 19, som det står i kirkebladet!). Det bliver et ret kort møde på en time, og der er offentlig adgang til første del,

NYE UDLEJNINGER AF SOGNEHUSET ER IKKE MULIGE INDTIL VIDERE

Menighedsrådet må desværre afvise nye bestillinger af sognehuset indtil videre, da vi afventer ansættelse af en ny kirketjener.

Allerede indgåede aftaler påvirkes ikke.

KONFIRMANDERNES ILLUSTRATIONER AF "DU SOM ER I HIMMELEN"

Klik på billedet for at se det i stor udgave.

BØRNEKOR OG BABYSALMESANG ER AFLYST INDTIL VIDERE PGA. SYGDOM

Når børn mister, er det godt at forberede og tale med dem om det, der foregår i kirken, og om hvordan man kan forholde sig til døden. Danmarks Kirkelige Mediecenter har lavet to film med tøjdyrene Snapper og Topper, som bl.a. besøger præsten, for på den måde at hjælpe forældre og familier med at tale med børn om at miste.

Se de to film, og læs mere om projektet på dkm.dk/miste.

KIRKEBLAD DEC. 2019, JAN. OG FEB. 2020