SOGNEPRÆST

Victor Madsen Greve

Bregnerød Byvej 13A
3520 Farum

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 51 50 25 79.

E-mail: vim@km.dk 

KIRKETJENER, KORLEDER OG KIRKESANGER ELLEN KRISTIANSEN HAR FÅET NYT JOB

Det er med beklagelse, at vi har modtaget vor kirkesanger, korleder og kirketjener Ellen Kristiansens opsigelse med udgangen af juli 2018. Hun har været et stort og altid smilende aktiv for vores sogn. Ellen ønskes alt godt i sit nye job som kordegn.

 

Mange var mødt op i kirken for at sige hende tak for indsatsen. Det blev samtidig et ekstra farvel til Martin ravn, der med kort varsel sprang til som sognepræst pga. Victor Madsen Greves fravær.

 

INDTIL VIDERE KAN SOGNEHUSET IKKE LEJES

Indtil en ny kirketjener er ansat - formentlig i oktober eller november - modtager vi desværre ikke nye bestillinger på leje af sognehuset.

Allerede indgåede aftaler om leje gælder fortsat.

Bemærk, at ændringer til oplysningerne i kirkebladet kan ses på hjemmesiden.