SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 20 36 34 84

E-mail: dodi@km.dk

ALLE HELGENVESPER I SLANGERUP KIRKE D. 7. NOVEMBER KL. 17

Den vesper, som Schola sancti Laurentii dvs. den hellige Laurentius`sangskole, vil synge d. 7. november er en aftenbøn i en af de tidebønner, der er blevet sunget i kirker og klostre i Danmark indtil Reformationen.

Det er en lovprisnings- og taksigelsesbøn, som vi synger på de gamle gregorianske melodier, som går helt tilbage til Oldkirken. Koret er opkaldt efter den hellige Laurentius, som var diakon i Rom og døde som martyr. 

Der er tale om gregoriansk sang, og vores egen sognepræst, Dorte Dideriksen, 

Opførelsen sker i Slangerup kirke.

Når børn mister, er det godt at forberede og tale med dem om det, der foregår i kirken, og om hvordan man kan forholde sig til døden. Danmarks Kirkelige Mediecenter har lavet to film med tøjdyrene Snapper og Topper, som bl.a. besøger præsten, for på den måde at hjælpe forældre og familier med at tale med børn om at miste.

Se de to film, og læs mere om projektet på dkm.dk/miste.

BABYSALMESANG BEGYNDER IGEN!

SOGNEPRÆST VICTOR MADSEN GREVE TAGER ORLOV I ET ÅR FRA 1. AUGUST 2019

Sognepræst Victor Madsen Greve har søgt - og fået bevilget - orlov fra stillingen som sognepræst i Jørlunde Pastorat fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020 med henblik på at gøre tjeneste andetsteds i Helsingør Stift.

KIRKEBLADET FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2019