SOGNEPRÆST

Victor Madsen Greve

Bregnerød Byvej 13A
3520 Farum

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 51 50 25 79.

E-mail: vim@km.dk 

ÅRETS FØRSTE HOLD KONFIRMANDER

INDSKRIVNING FOR KONFIRMANDER, DER SKAL KONFIRMERES I 2020

Konfirmandindskrivning for konfirmander, der skal konfirmeres i 2020, finder sted i sognehuset efter gudstjenesten søndag den 8. september 2019 kl. 10.00.

Alle kommende konfirmander, som skal konfirmeres i år 2020, samt deres forældre er søndag den 8. september inviteret til gudstjeneste kl. 10.00 i Jørlunde kirke. 

Efter gudstjenesten er der indskrivning samt introduktion ved sognepræst Victor Greve i sognehuset. Er man forhindret, skal man skrive til undertegnede på mail vim@km.dk 

Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/saft og boller under introduktionen i sognehuset.

Undervisningen foregår om tirsdagene fra kl. 14.30 – 16.00 i sognehuset i Jørlunde.

Beretningen og budget for 2020 præsenteres desuden på det offentlige budgetmøde 8. maj 2019 kl. 19 i sognehuset.

Her kan der stilles spørgsmål til såvel regnskaber som budget og menighedsrådets forventninger til det kommende år.

STEMNINGSBILLEDER FRA JØRLUNDE KIRKEGÅRD 1. APRIL 2019

Alle fotos: Denis Uth Hansen

Bemærk, at ændringer til oplysningerne i kirkebladet kan ses på hjemmesiden.