SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 20 36 34 84

E-mail: dodi@km.dk

MORGENFORDYBELSE - ONSDAG D. 4. SEPTEMBER KL. 8 TIL 8.30

Gør noget godt for dig selv, og begynd morgenen i Jørlunde kirkes lyse, varme kirkerum under de smukke kalkmalerier.

Morgenfordybelse er mulighed for at begynde din dag med at mærke kroppen og vejrtrækningen. Lytte til gode ord, som du får med dig på vejen i fællesskab med andre.

Vi mødes i kirken onsdag morgen d. 4. september kl. 8.00 og slutter kl. 8.30.

  • Afslapningsøvelse
  • Læsning af en af den kommende søndags tekster
  • Fælles refleksion
  • Salme
  • Fadervor og velsignelse


Tilmelding til sognepræst Dorte Dideriksen på mobil 20 36 34 84 eller mail dodi@km.dk

Hvis der er interesse for dette, kan det blive en tilbagevendende aktivitet.

FLOT VELKOMST TIL SOGNEPRÆST DORTE DIDERIKSEN

Mere end 50 personer fra menigheden mødte op i Jørlunde Kirke til Dorte Dideriksens første højmesse som konstitueret sognepræst i Jørlunde pastorat søndag den 4. august.

Her så vi en smilende og tydelig forståelig præst, der også havde en god stemme - både i tale og i sang. Hun hilste menigheden velkommen i våbenhuset før højmessen.

Efter højmessen blev Dorte budt velkommen til sognet af næstformand Bjarne Larsen med håbet på, som Dorte også udtrykte det fra prædikestolen, et godt samarbejde mellem menighedsråd, de ansatte ved Jørlunde Kirke og sognets menighed. Dorte har allerede meldt ud med aktiviteter og arrangementer for resten af kirkeåret, som vil kunne læses i kirkebladet og på hjemmesiden. Det lover godt!

MINDEORD OVER ORGANIST GUNNAR SVENSSON

Af organist Poul E. Lorenzen, Jørlunde Kirke

Selv om jeg ikke nåede at få ret meget med Gunnar Svensson at gøre, er jeg alligevel taknemlig for det, han gjorde for mig. 

Jeg var lige startet på organistuddannelsen ved årtusindskiftet på Roskilde Kirkemusikskole. Jeg havde fået en lærerinde i orgel, som jeg ikke harmonerede godt med. Så jeg besluttede mig for at rose hende, så snart der var anledning dertil, for det kunne være, at det hjalp. Hun spillede for mig noget af Bach. Det var meget mekanisk og teknisk perfekt. "Det lyder akkurat som en symaskine" sagde jeg, og troede jeg havde fundet en god analogi til hendes perfektionisme. "EN SYMASKINE?!" udbrød hun, "du må finde dig en anden lærer", sagde hun, mens hun tog alle registrene ind og slukkede for orglet. Dér sad jeg så, uden lærer og skulle snart til eksamen og havde flere lektioner til gode. Min mor sagde, at nu havde jeg gjort mig upopulær igen, og jeg regnede ganske sikkert med at dumpe.

Jeg øvede i Betlehemskirken på Nørrebro, og en af de ansatte kendte én, der tog sig af elever, der var kommet i knibe på Kirkemusikskolen. I Skt. Nikolaj kirke var Gunnar Svensson i gang med at indspille Couperins 1. påskemesse. Men det usædvanlige ved ham var, at han aldrig viste , hvordan man spillede, som andre lærere altid havde travlt med. Han sagde stille og roligt: "Ja, det er meget godt. Jeg ville nok have gjort det anderledes". Jeg husker ikke, at han korrigerede noget. Jeg gik alene til eksamen uden lærer, kun censor og skolens rektor var til stede. Og hamrende nervøs var jeg. Men fik at vide bagefter, at jeg var videre, og at man ikke kunne sige nej til mig. 

Gunnar Svensson var en hædersmand. Èn af de få, der tog de uretfærdigt dømte i forsvar,og hjalp dem, så godt det var muligt. Æret være hans minde.

 

 

BABYSALMESANG BEGYNDER IGEN!

SOGNEPRÆST VICTOR MADSEN GREVE TAGER ORLOV I ET ÅR FRA 1. AUGUST 2019

Sognepræst Victor Madsen Greve har søgt - og fået bevilget - orlov fra stillingen som sognepræst i Jørlunde Pastorat fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020 med henblik på at gøre tjeneste andetsteds i Helsingør Stift.

VÆR MED I AD HOC-KOR VED ÅBNINGEN AF DEN NYE KRONPRINSESSE MARYS BRO I FREDERIKSSUND 28. SEPTEMBER

Folkekirken vil være repræsenteret i forbindelse med åbningen af Kronprinsesse Marys bro lørdag den 28. september 2019 ved en gudstjenestelig markering kl. 9.00 - ca. 9.30. Provstiets præster vil deltage i ornat. Broen kommer til at binde vores store provsti bedre sammen, så det er også en festdag for alle os i Frederikssund Provsti. 

Organist og korleder ved Oppe Sundby og Snostrup kirke, Eva Thestrup Sandfort, har påtaget sig opgaven at lede et ad hoc-kor, som samles til lejligheden. Eva holder korprøve tirsdag den 24. september kl. 19.00 i Oppe Sundby sognegård. Vi håber, at vores mange korsangere i provstiet har lyst til at være med. Invitationen til ad hoc-koret rækkes også til menighedsrådsmedlemmer og andre, der kunne have lyst til at synge med.  

Tilmelding til ad kor-koret hos Eva på telefon 25 80 67 04 eller mail evathestrup88@gmail.com

GRØN SMILEY TIL JØRLUNDE KIRKES ARBEJDSMILJØ

Arbejdstilsynets "signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø".

Ikke mindst takket være vores gode medarbejdere!

INDSKRIVNING FOR KONFIRMANDER, DER SKAL KONFIRMERES I 2020

Konfirmandindskrivning for konfirmander, der skal konfirmeres i 2020, finder sted i sognehuset efter gudstjenesten søndag den 8. september 2019 kl. 10.00.

Alle kommende konfirmander, som skal konfirmeres i år 2020, samt deres forældre er søndag den 8. september inviteret til gudstjeneste kl. 10.00 i Jørlunde kirke. 

Efter gudstjenesten er der indskrivning samt introduktion ved sognepræst Dorte Dideriksen i sognehuset. Er man forhindret, skal man skrive til hende på mail dodi@km.dk

Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/saft og boller under introduktionen.

Undervisningen foregår om tirsdagene fra kl. 14.30 – 16.00 i sognehuset i Jørlunde.

Beretningen og budget for 2020 præsenteres desuden på det offentlige budgetmøde 8. maj 2019 kl. 19 i sognehuset.

Her kan der stilles spørgsmål til såvel regnskaber som budget og menighedsrådets forventninger til det kommende år.

KIRKEBLADET FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2019