SOGNEPRÆST

Dorte Dideriksen
Strandhøjen 7
3600 Frederikssund

Kontor i Jørlunde Sognehus.

Mandag fri. 

 

Mobil 20 36 34 84

E-mail: dodi@km.dk

NYE UDLEJNINGER AF SOGNEHUSET ER IKKE MULIGE INDTIL VIDERE

Menighedsrådet må desværre afvise nye bestillinger af sognehuset indtil videre, da vi afventer ansættelse af en ny kirketjener.

Allerede indgåede aftaler påvirkes ikke.

LØRDAG D. 23. NOVEMBER KL. 16: KIRKEKONCERT MED ORGEL OG TROMPET

 

Norskfødte trompetist, Kristina Schelde Hu­sum, 1978, har virket i alt fra kammer­musik, som solist over sinfonietta og sym­foniorkestre til de helt store operaproduk­tioner.

Hun spiller både rendyrket barok på originalinstru­menter og ‘almindelig’ klas­sisk musik på den trompet, vi kender bedst. Her vil vi møde et udvalg af instrumenter fra begge lejre.

Vores organist Poul Lorenzen spiller på kir­kens smukke orgel. Gratis adgang. Velkommen!

KONFIRMANDERNES ILLUSTRATIONER AF "DU SOM ER I HIMMELEN"

Klik på billedet for at se det i stor udgave.

BØRNEKOR OG BABYSALMESANG ER AFLYST INDTIL VIDERE PGA. SYGDOM

Når børn mister, er det godt at forberede og tale med dem om det, der foregår i kirken, og om hvordan man kan forholde sig til døden. Danmarks Kirkelige Mediecenter har lavet to film med tøjdyrene Snapper og Topper, som bl.a. besøger præsten, for på den måde at hjælpe forældre og familier med at tale med børn om at miste.

Se de to film, og læs mere om projektet på dkm.dk/miste.

SOGNEPRÆST VICTOR MADSEN GREVE TAGER ORLOV I ET ÅR FRA 1. AUGUST 2019

Sognepræst Victor Madsen Greve har søgt - og fået bevilget - orlov fra stillingen som sognepræst i Jørlunde Pastorat fra den 1. august 2019 til den 31. juli 2020 med henblik på at gøre tjeneste andetsteds i Helsingør Stift.

KIRKEBLADET FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2019

KIRKEBLAD DEC. 2019, JAN. OG FEB. 2020