BØRNEKOR OG BABYSALMESANG ER DESVÆRRE AFLYST RESTEN AF SÆSONEN PGA. SYGDOM

Det er med beklagelse, at vi må aflyse resten af sæsonens børnekor og babysalmesang.