ALSANG

Grundlovsdag d. 5. juni ved Peder Christensen og d. 3. august ved Dorte Dideriksen – begge dage kl. 19.

Vi begyndte d. 4. maj, i forbindelse med markeringen af Danmarks befrielse, at genoptage traditionen med Alsang, som omkring 2. verdenskrig var særlig stærk i Jørlunde og samlede hen imod 1.500 mennesker i præstegårdshaven på initiativ af pastor Brovang. Medbring gerne et tæppe; så mødes vi til sang fra højskolesangbogen uden for Jørlunde kirke. Kirketjener Marika Thinggaard og organist Poul Lorenzen vil i samarbejde med Peder Christensen lede os igennem nogle af vore skønne fællessange, men vi vil også blive præsenteret for nye sange.

Alsangsarrangementet har en varighed af 45 minutter

 

RETRÆTEDAG

“Det dufter lysegrønt af græs”

Sommersansningen er en mulighed for at søge fordybelse i menneskets sammenhæng med skaberværket og ad denne vej finde fornyede kræfter. Åndedræt og bibelmeditation vil indarbejdes og være en rød tråd på dagen.

Indholdet vil bestå af:

Morgenfordybelse 

Kaffe og introduktion til dagen

Walk and talk

Frokost, med egen medbragt mad

Kontemplation - dialog, besindelse, selvindsigt

Eftermiddagskaffe

Andagt med nadver.

Der er tilmelding hos sognepræsten, og da vi maksimalt kan være 10 deltagere, gælder “først til mølle”. Morgenfordybelsen i juni og juli erstattes med denne retrætedag.

D. 12. juni kl. 9.00-16.45

 

 

 

KONCERT MED FREDERIK MAGLE

Frederik Magle giver koncert søndag den 13. juni kl. 16 på det fremragende orgel i Jørlunde kirke.

Ud over egne og andres værker vil han improvisere på stedet over en salme.

 

 

SOMMERAFTNER MED SELMA LAGERLÖF

To sommeraftner i juni vil sognepræst Dorte Dideriksen præsentere den svenske forfatter og nobelpris‐ modtager Selma Lagerlöfs romaner ”Gösta Berling sagaen” og ”Kejseren af Portugalien”. Lagerlöf udfolder igennem sit forfatterskab et kæmpe digtertalent. Allerede i hendes barndoms dagbøger kan man læse om, hvordan fortællingerne begyndte at vokse i hende, idet hun besad en næsten magisk indbildningskraft og ikke holdt sig tilbage fra at skrive sig selv ind i de bibelske fortællinger.

Tirsdag den 15. juni klokken 19:00

Tirsdag den 29. juni klokken 19:00

 

HØJSKOLEDAGE: »I BARNETS VERDEN«

Sidste weekend i august slår Jørlunde Kirke igen dørene op for højskoledage.

Under overskriften "I barnets verden" har vi inviteret spændende personligheder og foredragsholdere inden for felterne: børns dannelse, moderne familieliv, og synet på børn gennem tiderne.

Familier indbydes til at deltage i forskellige konstellationer, barn-voksen, bedste-barnebarn m.m. Imens foredragene foregår, vil der være aktiv børnepasning ved Katrine og Marika med tegneworkshop, madlavning over bål, historiefortælling m. m. alt efter børnegruppens alder. Børn skal være fyldt 3 år. I spise-/kaffepauser er vi alle samlet i sognehuset.

Billetsalget starter 1. juni på www.billetto.dk og slutter 10. august.

Voksenbillet: kr. 250 ex billetgebyr, børnebillet: kr. 125 ex billetgebyr.

Højskoledagenes program

Lørdag d. 28. august:

Kl. 9.00: Velkomst i Sognehuset med morgenkaffe og morgensang ved sognepræsten

Kl. 9.30 ”Astrid Lindgren - børnenes ambassadør” ved Jens Andersen, som i sin biografi har vist sammenhængen i forfatterskabet med hendes søns fødsel og hemmeligholdelse og de børnebøger, hun har skrevet

Kl. 10.45 Pause og forfriskning

Kl. 11.00 Børns karakterdannelse ved Per Schultz Jørgensen

Kl. 12.15 Pause og samvær

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Martin A. Hansen og skolen ved sognepræst Dorte Dideriksen - om forholdet mellem lærer og elev

Kl. 14.30 Pause og samvær

Kl. 14.45 Film Zappa - introduktion ved sognepræsten

Kl. 16.15 Tak for i dag, og på gensyn i morgen

Søndag d. 29. august

kl. 10.00 Gudstjeneste i Jørlunde kirke ved sognepræst Dorte Dideriksen

Kl. 11.30 Pause og samvær – evt. med en tur på kirkegården

Kl. 12.00 Brunch i sognehuset

Kl. 13.00 Børn og familieliv – ved Annette Due Madsen, som er stifter af Center for familieudvikling

Kl. 14.00 Pause og samvær

Kl. 14.15 Frederikssund Musikskole spiller koncert

Kl. 15.15 Afslutning med fællessang fra Højskolesangbogen

 

 

DROP IN DÅB

Jørlunde kirke tilbyder sammen med Slangerup kirke mulighed for at blive døbt uden forudgående aftale. Kirken omdannes denne dag til en levende collage, hvor man kan fysisk kan søge hen i kirkens hjørner og finde fordybelse gennem samtale med præsterne og bønneskrivning i Jobs hjørne. Der vil også være musikindslag og sang. Kordegnen vil være til stede, således at registrering kan finde sted i forbindelse med dåben. Arrangementet afsluttes med en udsendelsesandagt, hvor vi tager ordene om at leve i tro, håb og kærlighed med ud i verden.

D. 17. juni kl. 16-18 i Slangerup kirke

 

DORTE DIDERIKSENS PRÆSTEINDSÆTTELSE

Søndag d. 15 august kl. 14.00 vil provst Eskil Dickmeiss stå for indsættelsen, som er en festdag for sognet.

 

 

KONFIRMAND I 2022

De konfirmander, der skal konfirmeres i 2022, inviteres til velkomstgudstjeneste og indskrivning søndag d. 5. september kl. 10.00. Efter gudstjenesten foregår selve indskrivningen med fordeling af konfirmationsdatoer. Dette vil ske i sognehuset, hvor der også bliver fortalt om selve undervisningsforløbet og uddelt en folder med vigtige datoer. Er man forhindret, skal man skrive til dodi@km.dk. Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/saft og boller under introduktionen. Undervisningen foregår om tirsdagene fra kl. 14.30-16 i Jørlunde sognehus. Alle forældre bedes endvidere lave en digital konfirmandindskrivning på www.folkekirken.dk