KONFIRMANDINDSKRIVNING 9. SEPTEMBER 2018 OG DATOER FOR KONFIRMATIONER I 2019

Konfirmandindskrivning søndag den 9. september kl. 10.00 2018

Alle kommende konfirmander, som skal konfirmeres i år 2019, samt deres forældre er søndag den 9. september inviteret til gudstjeneste kl. 10.00 i Jørlunde kirke.

Efter gudstjenesten er der indskrivning samt introduktion ved sognepræst Victor Greve i sognehuset. Er man forhindret, skal man skrive til undertegnede på mail vim@km.dk 

Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/saft og boller under introduktionen i sognehuset.

Undervisningen foregår om tirsdagene fra kl. 14.30 – 16.00 i sognehuset i Jørlunde.

Datoer for konfirmation i 2019

Lørdag den 11. maj kl. 11.00

Fredag den 17. maj kl. 11.00

Lørdag den 18. maj kl. 11.00

REFERAT FRA 2. MØDE I AKTIVITETSUDVALGET, 15. MAJ 2018

Dagsorden og beslutningsreferat

Aktivitetsudvalget, 2. møde 2018

Dato og tid: Tirsdag d. 15. maj kl. 14.00, Sognehuset

Deltagere: Svend Åge Dahl (SVD), Denis Hansen (DEH) og Ellen Kristiansen (ELK)

 

 

DAGSORDEN

REFERAT

1

Bænke i Præstegårdsladen

Bænkene skal bruges til udendørs gudstjeneste d. 21. maj. De skal flyttes frem i laden, så de er nemme at få ud.

Bænke er til at få fat på. SVD henter og kører dem ud i skoven om morgenen d. 21.

2

Fredagscafé

Datoer kommer med i kirkebladet for juni, juli og august. Vi aftaler om/hvornår der skal foredragsholdere på og hvorvidt det skal annonceres.

ELK kontakter foreslået foredragsholder mhp foredrag september eller oktober.

Vi arbejder på at få en foredragsholder mere.

I november laver vi julehygge med æbleskiver, gløgg og årstidens sange.

Vi satser på at få omtale i avisen med billeder.

3

Grundlovsdag

Markeres i Sognehuset d. 5. juni kl. 16-18. Anne Sofie Uhrskov taler.

ELK køber ind til lagkager, DEH og ELK laver kagesamleværksted d. 4. juni. Derudover købes kringle el.l hos bageren.

4

Musikgudstjenester

Børnekoret medvirker med mange sange søndag d. 10. juni til højmessen - er aftalt med Kirsten Diemer.

Allehelgen: Poul og Ellen har aftalt at vi ønsker Helen Davies til at medvirke igen.

De ni læsninger: forslag fra Poul om at spørge en anden organist om at medvirke. Evt også invitere en eller flere sangere.

 

Efter højmesse serveres saftevand, kaffe og godt bagværk. Kor og forældre opfordres til at deltage.

Allehelgen: Helen Davies har sagt ja til at deltage.

De ni læsninger: Afventer.

5

Koncert

Ellen og Poul har aftalt en kirkekoncert med program af Bach og Mendelssohn. Koncerten vil ligge ultimo september. Skal det annonceres i lokalavisen?

Vi køber en annonce og prøver også at få en forhåndsomtale med billede.

6

Eventuelt

Ellen laver et årshjul.

 

Datoer for kommende møder: 12. juni kl. 14.00