Sognepræst Victor Greve har orlov fra embedet fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018, idet han er udsendt som feltpræst for de danske styrker.

Embedet varetages fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018 af sognepræst Martin Ravn.

 

 

 

 

AFSKEDSRECEPTION FOR GUNNAR SVENSSON

Omkring 100 mennesker fra Gunnars lange musikalske virke var med til at sige ham tak for musikken 1. oktober. Ekstra klapstole måtte sættes frem i kirken til musikgudstjenesten, og flere borde måtte i al hast dækkes for at gøre plads til de mange gæster i sognehuset. Mange taler, minder og gode ønsker fik Gunnar med hjem.