Sognepræst Victor Greve, Jørlunde Præstegaard, Bygaden 17, 3550 Slangerup

Tel. 47334011 eller mobil 51502579,

vim@km.dk

 

 

 

Helligtrekonger markerer julens afslutning

Højtiden helligtrekonger den 6. januar markerer, at de tre vise mænd - som den kristne tradition senere gjorde til konger og kaldte Balthazar, Melchior og Caspar - endelig fandt frem til Jesusbarnet, som de gav guld, røgelse og "myrra skær", som der står i julesalmen "Et barn er født i Betlehem", og som man kan læse om i Matthæusevangeliet 2,1-12:

v1  Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v2  og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« v3  Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. v4  Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. v5  De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:

       v6  Du, Betlehem i Judas land,

      du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.

      Fra dig skal der udgå en hersker,

      som skal vogte mit folk, Israel.«

v7  Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. v8  Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« v9  Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. v10  Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. v11  Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. v12  Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2018

De kommende konfirmander og deres forældre indbydes til gudstjeneste i Jørlunde kirke søndag den 18. juni kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der introduktion samt konfirmandindskrivning ved sognepræst Victor Greve i Sognehuset. Se nærmere under Livets begivenheder (konfirmation)

FILMAFTEN TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR KL. 19.00 I SOGNEHUSET

SØNDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 10.00 I JØRLUNDE KIRKE HOLDER VI FASTELAVNS BØRNE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE. KOM GERNE UDKLÆDT! EFTER GUDSTJENESTEN ER DER TØNDESLAGNING, KAKAO OG FASTELAVNSBOLLER!