Sognepræst Victor Greve, Jørlunde Præstegaard, Bygaden 17, 3550 Slangerup

Tel. 47334011 eller mobil 51502579,

vim@km.dk

 

 

 

ORDET MENS DU VENTER PÅ GUDSTJENESTEN I JØRLUNDE KIRKE

”Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare, som han lod os åbenbare til at lyse for vor fod”.

Der var stille, ja, - der var nærmest musestille, - hvis, der altså fandtes mus. Men det gjorde, der ikke. Men, så var der så stille, at man kunne høre en knappenål falde på jorden, - hvis der altså fandtes knappenåle. Men, det gjorde, der ikke. Der var intet, alt var mørkt, alt var tomhed og alt var stille… Ja, der var så stille, så selv ordet stille ikke fandtes, - så stille og tomt var der!

Og dog, - så skete der noget! For der var noget der bevægede sig, noget bevægende, ikke noget man kunne mærke ikke noget man kunne se, - ikke noget man kunne høre og dog…! For pludseligt blev stilheden, tomheden og tavsheden gennembrudt af Ordet: ”Der skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag”.

Det er begyndelsen på Skabelsesberetningen, på din og min historie, det er begyndelsen på den store fortælling om dig og mig. Det er os, der er med i Guds fortælling; ”For i begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”. I kraft af det skabende ord skabte Vor Herre mennesket og han skabte det i sit billede. Sådan forholder det sig, fordi det ord, som var i begyndelsen og var hos Gud og var Gud, og i kraft af hvilket alt er blevet til, dette skabende ord har mennesket fået del i.

I kraft af ordet kan vi beskrive og forholde os til verden, og i kraft af ordet kan vi tale om det usynlige: Om tro, håb og kærlighed, og vi kan tale sandt. For som der står i Johannes-prologen: ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed”.

En nåde og sandhed, som du og jeg har fået del i, ved dåben og nadveren og Ordet. Ordet der blev åbenbaret ved skabelsens morgen og Ordet, der blev inkarneret ved Jesu Kristi fødsel, som et menneske i hvis fortælling du hører hjemme i. Den samme kraft som var virksom i Kristus, er virksom i os. Kraften der besejrede ensomhed og forladthed, kraften der besejrede døden og rejste ham til evigt liv, - den samme kraft vil bære os igennem alle ting, igennem dette livs kamp, dets møje og nederlag, sorg og skuffelser og skænke os sejren ved vor herre Jesus Kristus. For som der står skrevet i Johannes evangeliet: Jesus sagde: ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”.

Et lys, som gennembrød mørket i skabelsen, et lys som Betlehemstjernen, der ledte de visemænd til Jesusbarnet med gaver og frimodighed, og førte dem på rette spor tilbage på deres vandring. Væk fra Herodes´ onde ordre om, at udpege stedet, så han kunne gøre en ende på barnet. Det sande lys, der vil oplyse enhver i sjæl og sind, at finde vejen til ham ind.

En vej som kan være vanskelig, at finde og ikke mindst at gå, men ikke desto mindre er det vejen, der involverer os og forpligter os til en engageret tilstedeværelse i vores eget liv og i hinandens liv, selvom der kan være mange gode grunde til, at flygte fra forpligtelsen og ansvaret, når mørket falder på vor vej og vi føler os ensomme og forladte.

Men da skal vi huske hinanden på ånden som svævede ved skabelsens begyndelse, usynlig og dog sand, uvirkelig men dog virkelig, virkelig og virksom i dit liv. For det er den selvsamme ånd, der som en usynlig følgesvend, følger dig, hvorhen du end vandrer.

Et eksempel på Guds usynlige ånd, der altid følger og bærer dig gennem mørket, som en tro følgesvend, også selvom du ikke troede det var muligt, finder vi i fortællingen om en mand der dør, og kommer op til Skt. Peter. Men inden han bliver lukket ind i himmeriget, ser han sit liv som nogle fodspor i sandet. Han spørger undrende Skt. Peter hvorfor der er to sæt fodspor ved siden af hinanden i sandet. Skt. Peter svarer: ”Der hvor du ser to sæt fodspor ved siden af hinanden, der har Gud gået med dig”. Hvortil manden svarer: ”Hvorfor er der så kun et sæt fodspor, der hvor jeg havde sorg og virkelig havde brug for Gud”. Skt. Peter svarer: ”Der bar Gud dig gennem sorgen!”

Sådan forholder det sig med ånden og sådan forholder det sig med lyset. Som en kraft vi ikke altid kan se eller begribe, men som en kraft og kærlighed, der lyser i mørket og griber dig om hjertet og som altid vil være hos dig og bære dig gennem livet og døden, selv om du måske ikke kan se det, midt i din vandring.

Sådan er det for os mennesker og verden bliver til, når ordene sættes på og vi selv bliver medfortællere. I den proces i den livshistorie hører vi hjemme. I den fortælling bevæges vi og bevæger vi os i. Og sådan må det fortælles, ja, - det kan slet ikke fortælles anderledes, når der skal fortælles om, at Gud og menneske mødes, for det er et under! Og et under kan aldrig fortælles på en måde, som tilfredsstiller den naturlige fornuft eller forstand!

For når vi er i Guds historie, så er vi, hvor vi skal være, og her vil det ikke gå os efter vores forstand, men over vores forstand!

Så lad dig bevæge af Ordet, tag det til dig i hjertet, hvor ordet hører hjemme og tag ordet i munden og elsk det fra grunden. Det burde i grunden ikke være vanskeligt, om end du jo må bevæge dig derhen, hvor ånden vækkes, hvor meningen og længslen får næring, kraft og styrke, ved Ordet, der lyder ved enhver gudstjeneste: Som det lød fra begyndelsens morgen, da Gud skabte verden og gennembrød stilheden og tavsheden. Som det lød, da han lod sin Søn føde og åbenbarede sin kærlighed iblandt os, for at vi skal leve ved ham!

Så er det hans ord der lyder og har gyldighed, som vi kan forlade os på og trøste og rejse os ved, så vi atter oplyste i sind og sjæl kan bevæge os ud i dagligdagen, hvor livet skal leves med tro, håb og kærlighed i Guds vold.

Amen

Victor Greve

 

 

BØRNE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE ONSDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 17.30

PS. Man må meget gerne tilmelde sig spisningen, senest dagen før, til Sussie Nielsen via sms på tlf.: 23 39 51 16 eller på mail: jlkirke@gmail.com

KONCERT MED ERIK GRIP

Husk at købe billetter til Erik Grip koncerten!

JØRLUNDE KIRKE TILBYDER KOR OG BABYSALMESANG!

ALLEHELGENSAFTEN FREDAG DEN 4. OKTOBER KL. 19.30 I JØRLUNDE KIRKE

Se nærmere under aktiviteter