Sognepræst Victor Greve, Jørlunde Præstegaard, Bygaden 17, 3550 Slangerup

Tel. 47334011 eller mobil 51502579,

vim@km.dk

 

 

 

Fastelavnsgudstjeneste søndag den 26. februar kl. 10.00 i Jørlunde kirke

 

”Fastelavn er mit navn…”

Søndag den 26. februar kl. 10.00 holder vi Børne-og familiefastelavnsgudstjeneste i Jørlunde kirke.

Kom meget gerne udklædt til børne- og familiegudstjenesten, som står i fastelavnens tegn.

Efter gudstjenesten går vi over i Sognehuset, hvor vi vil ”slå katten af tønden” og efterfølgende nyde fastelavnsboller og kaffe/kakao.

(Menigheden og Kulturforeningen står for arrangementet)

 

KIRKEBLAD MARTS-MAJ 2017

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2018

De kommende konfirmander og deres forældre indbydes til gudstjeneste i Jørlunde kirke søndag den 18. juni kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der introduktion samt konfirmandindskrivning ved sognepræst Victor Greve i Sognehuset. Se nærmere under Livets begivenheder (konfirmation)