Sognepræst Victor Greve, Jørlunde Præstegaard, Bygaden 17, 3550 Slangerup

Tel. 47334011 eller mobil 51502579,

vim@km.dk

 

 

 

Løvehjerter

Brand ny folkekirke i firmaets ånd?

Innovation, omstillingsparat, Grøn Kirke, moderne management, Funktionspræster, konsulentstillinger, kundekontrakter, resultatkontrakter, sms-gudstjenester, rock-gudstjenester, folkekirken på Facebook og twitter, - og det nye sorte: Sjælesorg på nettet og det allersidste nye i 500-års jubilæet for Reformationen: ”Befri Gudstjenesten”, er alt sammen buzz-ord og nye påhit, som skal brande og lokke nye kunder ind i butikken, kaldet folkekirken.

”Befri Gudstjenesten” er det sidste nye tiltag for at gøre gudstjenesten mere spiselig for ”publikum”, som instruktøren kalder kirkegængerne. ”Befri Gudstjenesten” er et samarbejde mellem Aarhus Domkirke og Teatret Svalegangen, hvor form og indhold er gentænkt ud fra ønsket om at gøre troen mere meningsfuld og inkluderende.

Per Smedegaard er instruktør på ”Befri Gudstjenesten” og har udviklet ideen og hele konceptet sammen med domprovst Poul Henning Bartholin og sognepræst Christina Laursen har taget orlov fra sit embede, for at være med til at skabe denne blanding af teaterforestilling og gudstjeneste, som ikke kun er en del af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, men også markerer 500-året for Reformationen. Hun byder velkommen, forretter sit eget nye nadverritual, bekender sin nye trosbekendelse og overlader ellers prædikestolen til en ny debattør hver aften de 7 dage, hvor ”forestillingen” kører. Selvfølgelig skal man købe billetter til ”forestillingen” i Aarhus Domkirke.

Tanken med forestillingen ”Befri Gudstjenesten” er, at tænke nyt. At sprænge liturgiens rammer og få farver, liv og mere sanselighed ind i kirkerummet. Dansere og musikere med forskellige instrumenter, en rapper samt et gospelkor medvirker ved ”forestillingen”.

 

Venstre løve: ”Kære broder løvehjerte, det er jo fantastisk, at der sker noget med folkekirken og ikke mindst med gudstjenestens form og indhold, og at folkekirken følger med tiden og det moderne samfund og menneske”.

 

Højre løve: ”Kære broder løvehjerte, slå nu koldt vand i blodet, inden du lovpriser det nye sorte, og løber henover stepperne, som om du jagtede endnu en gazelle”.

 

Venstre løve: ”Jamen, skal vi ikke tænke stort og være med på beatet og møde folket, hvor folket er og ”Befri Gudstjenesten” er vel et skridt i den rigtige retning?”

 

Højre løve: ”Nej, kære broder løvehjerte. ”Befri Gudstjenesten” gør jo netop gudstjenesten til  tant og fjas, og gør gudstjenesten til en forestilling med deltagere som vil underholdes, som om, de var til en forestilling, hvilket det jo i princippet er i forestillingen ”Befri Gudstjenesten”.

Men en gudstjeneste er ikke en forestilling. Hverken kirken, biskopper, provster eller præster skal underholde, men forkynde ordet om Gud, og dybest set handler det om det samme, som for 2000 år siden. At forkynde evangeliet purt og rent og forkynde ordet om synd, frelse, nåde, forladelse og tilgivelse, - og det er faktisk lige nyt, hver eneste gang, det bliver forkyndt, og det er en befrielse i tråd med forkyndelsesfriheden”.

 

Venstre løve: ”Du er nu også så klog, kære broder løvehjerte. Men er det ikke godt, at kirken prøver at søge nye veje, så budskabet kan komme ud til flere potentielle kunder og dermed skabe flere kunder i butikken?”

 

Højre løve: ”Nu er kirken ikke et firma, ej heller taler vi om kunder. Den danske folkekirke er en menighed med mange sognemenigheder, og heri ligger synligheden, hvor hver enkelt kristent menneske er en del af menigheden, som udgør folkekirken. Og ved at være medlem, er man et lem på legemet, kaldet folkekirken. Menigheden er derfor et ganske særligt fællesskab bestående af lemmer, som tilsammen udtrykker en enhed, - og denne enhed er Kristus. Og vi er ikke kunder i en butik, men kristne mennesker, som går til gudstjeneste, for at bede og modtage syndernes forladelse, ordet og velsignelsen i vor Herres navn.

 

Venstre løve: ”Men derfor kan vi vel godt følge med tidens trend og forny gudstjenesten?”

 

Højre løve: ”Gudstjenesten og den danske folkekirke skal ikke nødvendigvis følge med tiden, men være et korrektiv til og i tiden, og hverken eventmagere eller kunstnere eller tryllekunstnere, som hiver kaniner eller zumba-dansere op af hatten til skøn gospelsang, kan eller skal misrøgte højmessens genkendelighed og alvor og gøre den til en forestilling”.

 

Venstre løve: ”Du har jo så ret, min kære løveven. Jeg var måske lige lovlig hurtig på aftrækkeren og lod mig rive med af stemningen og det nye sorte, - som nu ganske tydeligt står klart for mig, at det er sort snak, at tale om at gudstjenesten skal befries, når større befrielse end forkyndelsesfriheden i sin nuværende form ved en højmesse ikke findes”.

 

Højre løve: ”Godt at høre, at du atter taler som en sand løveven!”.

 

Venstre løve: ”Ja, nu har jeg jo også hængt her siden 1613, så lidt klog bliver man vel med tiden, også selvom man taler mod tiden. Gud fri mig vel for ”Befri Gudstjenesten”!”

 

Højre løve: ”Gud fri mig vel for ”Befri Gudstjenesten”!”

 

Venstre og Højre løve brøler i kor: Større frihed end Guds ord findes ikke. Vraaaaau!”

 

Victor Greve

BØRNE- OG FAMILIEGUDSTJENESTE ONSDAG DEN 3. MAJ KL. 17.30 ER AFLYST!

KIRKEBLAD MARTS-MAJ 2017

KONFIRMANDINDSKRIVNING 2018

De kommende konfirmander og deres forældre indbydes til gudstjeneste i Jørlunde kirke søndag den 18. juni kl. 10.00. Efter gudstjenesten er der introduktion samt konfirmandindskrivning ved sognepræst Victor Greve i Sognehuset. Se nærmere under Livets begivenheder (konfirmation)

FILMAFTEN TIRSDAG DEN 2. MAJ KL. 19.00 I SOGNEHUSET MED OST OG RØDVIN

Se nærmere under aktiviteter