Sognepræst Victor Greve har orlov fra embedet fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018, idet han er udsendt som feltpræst for de danske styrker.

Embedet varetages fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018 af sognepræst Martin Ravn.

 

 

 

 

KONSTITUERET SOGNEPRÆST MARTIN RAVN INDSAT

Martin Ravn blev søndag d. 23. juli kl. 14.00 indsat som konstitueret sognepræst i Jørlunde kirke under Victor Greves tjeneste som feltpræst. Indsættelsen skete ved provst Grete Bøje, Rudersdal Provst, da vores egen provst havde ferie. 

Gudstjenesten var meget velbesøgt trods ferietiden, og der var fuldt af mennesker omkring kirkekaffen bagefter.

Martin skrev inden sin tiltræden:

Jeg har den glæde at være kaldet som vikar i Jørlunde under Victor Greves udsendelse som feltpræst fra juli 2017 til marts 2018.

Jeg er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2012 og har de seneste tre år arbejdet som stipendiat ved Det Teologiske Fakultet, hvor jeg har forsket i Martin Luthers teologi. Siden begyndelsen af sommeren i år har jeg arbejdet som præstevikar i Glostrup provsti, men kommer nu noget tættere på mit hjem, idet jeg bor i Blovstrød, hvor min hustru Kristine er sognepræst.  Vi har to børn, Martha på fire år og Vilhelm på to.  

Som præst i Jørlunde er jeg sat til  at tjene jer med de gaver, som vores himmelske far i Kristus giver os: håb og glæde i livet med hinanden, opmuntring i modgang og troen på Guds nåde i vanskelige tider.

Jeg glæder mig meget til lære jer, mine fremtidige sognebørn, at kende.

KIRKEBLAD JUNI - AUGUST 2017