Sognepræst Victor Greve har orlov fra embedet fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018, idet han er udsendt som feltpræst for de danske styrker.

Tlf: 51 50 25 79

vim@km.dk

Embedet varetages fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018 af sognepræst Martin Ravn.

Embedet varetages i uge 26 af sognepræst Klaus Meisner, Slangerup kirke: Tlf.: 23 41 44 95

Embedet varetages i uge 27 af sognepræst Charlotte Ustrup, Ølstykke kirke: Tlf.. 51 63 16 63

Embedet varetages i uge 28 af sognepræst Klaus Meisner, Slangerup kirke: Tlf.: 23 41 44 95

 

 

 

 

KONSTITUERET SOGNEPRÆST INDSÆTTES SØNDAG D. 23. JULI KL. 14 I JØRLUNDE KIRKE

Martin Ravn indsættes søndag d. 23. juli kl. 14.00 i Jørlunde kirke. Indsættelsen sker ved provst Grete Bøje, Rudersdal Provsti. Martin skriver:

Jeg har den glæde at være kaldet som vikar i Jørlunde under Victor Greves udsendelse som feltpræst fra juli 2017 til marts 2018.

Jeg er uddannet cand. theol. fra Københavns Universitet i 2012 og har de seneste tre år arbejdet som stipendiat ved Det Teologiske Fakultet, hvor jeg har forsket i Martin Luthers teologi. Siden begyndelsen af sommeren i år har jeg arbejdet som præstevikar i Glostrup provsti, men kommer nu noget tættere på mit hjem, idet jeg bor i Blovstrød, hvor min hustru Kristine er sognepræst.  Vi har to børn, Martha på fire år og Vilhelm på to.  

Som præst i Jørlunde er jeg sat til  at tjene jer med de gaver, som vores himmelske far i Kristus giver os: håb og glæde i livet med hinanden, opmuntring i modgang og troen på Guds nåde i vanskelige tider.

Jeg glæder mig meget til lære jer, mine fremtidige sognebørn, at kende.

 

 

KIRKEBLAD JUNI - AUGUST 2017